Monthly Archives: Sierpień 2017

„Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą” w Wiecanowie

Dnia 30.08.2017 r. strażacy z KP PSP w Mogilnie edukowali najmłodszych z zasad bezpiecznego zachowania w wodzie i na wodzie. Spotkanie odbyło się w Wiecanowie na plaży Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie w ramach Kampanii MSWiA pod patronatem Ministra Mariusza Błaszczaka „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.

Na plaży zgromadzonych było około 40 osób, w tym ok. 20 dzieci. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i profilaktyką pożarową, m.in. bezpieczny wypoczynek nad wodą, informacje dotyczące używania numerów alarmowych, itp.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdu biorącego udział w pokazach oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Chętni mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W związku z nawałnicą jaka przeszła przez teren województwa kujawsko-pomorskiego 11 sierpnia 2017 r. strażacy na terenie naszego województwa interweniowali ponad 8 tys razy. O skali zdarzenia może mówić fakt, że przez cały zeszły rok na terenie województwa odnotowano 25 tys interwencji. Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego od pierwszych chwil wspierali działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy na terenach leśnych, a dziś przekazali kujawsko-pomorskim strażakom sprzęt niezbędny do usuwania skutków nawałnic, w postaci: 65 pilarek STHIL MS 180, 450 litrów oleju do pilarek oraz 200 dodatkowych łańcuchów. Na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał kujawsko-pomorskim strażaków 10 pilarek ratowniczych MS 461R STHIL, 20 pilarek MS 461 STHIL, 10 agregatów prądotwórczych oraz 25 ubrań bojowych. Sprzęt ratowniczy przed przekazaniem został poświęcony przez kapelana kujawsko-pomorskich strażaków księdza dr Mariusza Stasiaka. Po apelu na prośbę Polskiego Związku Łowieckiego pilarze z firmy STHIL zorganizowali pokaz możliwości przekazywanego sprzętu.

W apelu uczestniczyli:

Wiceminister Środowiska Paweł Sałek,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Latos,

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak,

Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego Zdzisław Dąbrowski,

Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Zbigniew Boniuszko,

Przedstawicielka Polskiego Związku Łowieckiego Diana Piotrowska,

Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak,

Przewodnicząca Komisji Promocji Naczelnej Rady Łowieckiej Aleksandra Szulc,

Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk.

Przed apelem, podczas którego przekazano sprzęt ratowniczy, goście spotkali się z dziennikarzami podsumowując prace strażaków i innych służb związaną z usuwaniem skutków nawałnicy.

Z Powiatu Mogileńskiego sprzęt otrzymały jednostki: OSP Dąbrowa, OSP Niestronno, OSP Parlin, OSP Strzelno i OSP Jeziora Wielkie.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie mł. bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński.

Źródło: KW PSP w Toruniu.

Zdjęcia: KW PSP w Toruniu, KP PSP Mogilno

Bezpośredni link do artykułu: http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php?readmore=1007

Wypadek 3 samochodów osobowych w Kopcach (gm. Mogilno)

26 sierpnia 2017r (sobota) ok. godz. 18.35 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu 3 samochodów osobowych w miejscowości Kopce (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy GCBA 5/35 i GBA 2,5/25 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VW znajdujący się na lewym pasie drogi krajowej DK15, którym podróżowały cztery osoby (dwie kobiety, dwóch mężczyzn). Jedna osoba w karetce pogotowia (mężczyzna  z  obrażeniami głowy zabrany do szpitala w Gnieźnie). Na poboczu drogi krajowej DK15 po prawej stronie samochód osobowy Land Rover, którym podróżowały dwie osoby (narodowość niemiecka kobieta i mężczyzna, jedna osoba kobieta pod opieką zespołu karetki pogotowia-zabrana do szpitala w Inowrocławiu, mężczyzna bez obrażeń pozostawiony na miejscu zdarzenia) oraz samochód osobowy Skoda, którym podróżowały dwie osoby (kobieta i mężczyzna pod opieką zespołu karetki pogotowia, kobieta podejrzenie złamania lewej nogi – zabrana do szpitala w Gnieźnie oraz mężczyzna podejrzenie urazu kręgosłupa – zabrany do szpitala w Inowrocławiu).

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów w pierwszej fazie polegały na  pomocy załodze pogotowia ratunkowego w prowadzonych działaniach medycznych. W dalszej części działań odłączono instalację elektryczną w pojazdach, sprawdzono szczelność układów paliwowych. Po wykonaniu czynności przez funkcjonariuszy Policji usunięto z jezdni pozostałości powypadkowe. Zastęp oświetlał teren działań dla potrzeb Policji.

Działania zastępów trwały ok. 3h.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Zapytanie ofertowe – paliwo

                            

              KOMENDA POWIATOWA

    PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

                      ul. 900- lecia 3

                     88-300 Mogilno

                       

 

PT.2371.02.2017

     Mogilno, dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

Poniżej 30.000 euro

Zwracam się zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów służbowych oraz sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

 

Zamawiający:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie  

ul. 900 lecia 3, 88-300 Mogilno

Regon: 092361545 NIP: 557-15-22-444

Telefon: 52-315-23-51 Fax: 52-315-26-51

 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: etyliny Pb-95, oraz oleju napędowego i LPG dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, w okresie od 01 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:

 • Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 – około 500 litrów
 • Olej napędowy ON – około 9.500 litrów
 • LPG – około 200 litrów

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach Jakościowych. W przypadku stwierdzenia, że jakość paliwa jest niezgodna z wymogami Polskich Norm Jakościowych, wykonawca zwraca zamawiającemu poniesione koszty badania, jakości oraz udowodnione koszty usunięcia skutków stosowania paliwa wadliwej jakości.

Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy do jej wyczerpania. Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby w takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.

2. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę, we wszystkie dni miesiąca położone w granicach miasta i jego obrębie, jednakże odległość stacji paliw od siedziby komendy nie może być większa niż 5 km. oraz opcjonalnie na stacjach należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.

3. Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie do samochodów służbowych KP PSP w Mogilnie za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych dla każdego pojazdu osobno oraz do sprzętu silnikowego, pojemników i innych pojazdów za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych na KP PSP w Mogilnie, tzw. „na okaziciela”. Specyfikacja samochodów służbowych Zamawiającego z wyszczególnieniem marek i numerów rejestracyjnych będzie udostępniona przed podpisaniem umowy.

4. Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto. W/w rabat będzie stały/niezmienny w czasie całego trwania umowy.

5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw. Dokonywane zakupy rozliczane będą 2 razy w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie od 1-go do 15-go i od 16-go do 31-go dnia danego miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną ewidencję wykonanych transakcji. Zamawiający dopuszcza możliwość generowania e-faktur.

6. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa przez każdy z pojazdów Zamawiającego – w systemie elektronicznym za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do każdego pojazdu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji na swoich stronach internetowych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 8 kart paliwowych na numery rejestracyjne pojazdów (z możliwością zwiększenia ich ilości) oraz 2 kart na okaziciela niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy. Dokonanie pierwszej transakcji przy użyciu karty rozpocznie działanie całego systemu tankowania bezgotówkowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych w trakcie obowiązywania umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych Zamawiającego, numer rejestracyjny samochodu, a także gdy karta ulegnie zniszczeniu.

8. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty paliwowej, Wykonawca, po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego, dokona natychmiastowego zablokowania karty. Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci opłatę zgodną z cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek wydać ją Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.

9. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na każde wezwanie Zamawiającego.

10. Uprzedzając szereg zapytań wynikający z doświadczeń lat ubiegłych, informuję, iż szczegółowe warunki umowne będą przedmiotem analizy dopiero po wpłynięciu ofert i wstępnej weryfikacji cenowej. Wartość przedmiotu umowy nie przekracza 30.000 euro, wydatek nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych. Na tym etapie zapytania nie ma konieczności dopytywania o bardzo szczegółowe warunki umowy. Będzie to przedmiotem ustaleń z wybranym wykonawcom. Dysponujemy swoim wzorem umowy, ale nie ma też przeszkód do skorzystania z Państwa wzoru, po jego dokładnej analizie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu wewnętrznego kart flotowych danego wykonawcy, o ile nie będzie on sprzeczny z warunkami umowy.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Wykonawca określi cenę paliwa na podstawie cen obowiązujących w dniu 30 sierpnia 2017r. na stacji, która ma być miejscem realizacji zamówienia.

Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela asp. Robert Domachowski tel. 693-899-591 lub st. ref. Mirosława Sulska, tel. 661-607-662, e-mail:

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: pspmogilno.pl

 

Sposób przygotowania oferty:

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając ceną jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość stałego rabatu za zakup 1 litra paliwa.

Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

2. Jako wymagane załączniki do oferty, wykonawca winien załączyć:

 • kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
 • podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego,
 • podpisane oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa,
 • dokument potwierdzający cenę sprzedaży oleju napędowego, etyliny bezołowiowej Pb 95 i LPG w wyznaczonym dniu tj. 30.08. 2017 r.,
 • wykaz stacji paliw wykonawcy na terenie całego kraju.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06 września 2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, ul. 900 lecia 3 w biurze Nr 2 lub faxem na nr tel. 52-315-26-51 lub na adres e-mail:

 

Kryterium wyboru oferty:

 1. Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne.
 2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

a. Cena 90%

          b. Rabat 10%

3. Sposób oceny ofert:

a. Kryterium „cena” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru:

 

                                   najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów = ———————————————————— x100 pkt x 90%

                                                     cena badanej oferty

b. Kryterium „rabat” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta z największym rabatem uzyska 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty zostaną wyliczone według wzoru:

 

                                             rabat oferty badanej

Liczba punktów = ——————————————– x100 pkt x 10%

                                         najwyższy oferowany rabat

c. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: pspmogilno.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego dostaw paliw płynnych w okresie od 01 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku poprzez tankowanie pojazdów służbowych oraz sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa.

 

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Mogilnie

mł. bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński

 

 

Załączniki do ściągnięcia i wypełnienia:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Oświadczenie o jakości paliwa

 

Wypadek samochodu ciężarowego z osobowym w Jeziorkach (gm. Strzelno)

21 sierpnia 2017r (poniedziałek) ok. godz. 18.55 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z samochodem osobowym w miejscowości Jeziorki (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy OSP: GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo, SLRt z OSP Gębice oraz GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Peugeot w przydrożnym rowie, oraz samochód ciężarowy przewożący około 15 ton desek, który znajdował się częściowo w rowie częściowo na drodze krajowej blokując jeden pas ruchu. Kierowca samochodu Peugeot znajdował się w karetce pogotowia. Kierowca ciężarówki bez obrażeń znajdował się poza pojazdem. W obydwu samochodach podróżowali tylko kierowcy. Osobie poszkodowanej z samochodu osobowego pomocy udzielali uczestnicy ruchu wraz z Pogotowiem Ratunkowym.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały sprawdzeniu szczelności układów paliwowych oraz odłączeniu zasilania w pojazdach, pomocy pogotowiu w transporcie poszkodowanego do śmigłowca. W dalszej fazie oświetlono teren akcji dla potrzeb Policji. Po zabraniu pojazdów przez pomoc drogową usunięto z jezdni pozostałości powypadkowe przez służby drogowe. W dalszej fazie działań kierujący samochodem ciężarowym zgłosił dolegliwości, po czym na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało kierowcę na badanie do szpitala w Strzelnie. Przez cały czas prowadzenia działań droga krajowa DK15 na tym odcinku była całkowicie zamknięta, ruch odbywał się wyznaczonym przez Policję objazdem.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Pomoc Drogowa.

Działania zastępów wraz z czynnościami technika Policji trwały ok. 6h

Zdjęcia: dh Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Zderzenie samochodu osobowego z motorowerem w Parlinie (gm. Dąbrowa)

19 sierpnia 2017r (sobota) ok. godz. 14.20 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem w miejscowości Parlin (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy OSP: GBM 2,5/8 z OSP Parlin i SLRt z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę leżącego na ziemi przy motorowerze oraz samochód osobowy po wcześniejszym zderzeniu. Udział w zdarzeniu brali tylko kierowcy pojazdów (bez pasażerów).

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na sprawdzeniu funkcji życiowych kierowcy motoroweru – czynności zachowane, w trakcie badania pourazowego stwierdzono uraz kończyny oraz biodra. Założono opatrunki osłaniające a następnie ułożono osobę na noszach typu deska. Po przybyciu zespołu pogotowia ratunkowego przekazano mężczyznę zespołowi pogotowia ratunkowego. W trakcie działań prowadzono cały czas wsparcie psychiczne. Odłączono akumulator w motorowerze.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Polica, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały 2,5h

Zdjęcia: JRG Mogilno

Usuwanie skutków silnej burzy na terenie Powiatu Mogileńskiego

Zgodnie z ostrzeżeniami zamieszczonymi na naszej stronie – w dniu wczorajszym tj. 11.08.2017r (piątek) nad terenem naszego powiatu przeszedł silny front burzowy, który niósł ze sobą porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu.

Dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie dysponowali do zdarzeń zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, jak i zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Działania zastępów polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych i złamanych drzew, ale także wypompowywaniu wody z piwnic, budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, zabezpieczenia budynków przed podtopieniem, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych. W wyniku uderzenia pioruna, doszło do pożaru balotu słomy oraz ścierniska. Zastęy sukcesywnie usuwały z dróg leżące drzewa i gałęzie. Jeden z zastępów torował drogę dla karetki Pogotowia Ratunkowego.

Usuwanie skutków zjawisk z 11 sierpnia strażacy trwa nieprzerwanie do chwili obecnej (12.08.2017). Do godziny 13:40 strażacy interweniowali blisko 70 razy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Dachowanie samochodu osobowego w Dąbrówce (gm. Mogilno)

9 sierpnia 2017r (środa) ok. godz. 19.50 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Dąbrówce (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy leżący na dachu poza drogą, po dachowaniu. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które znajdowały się poza pojazdem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na udzieleniu pomocy przedmedycznej pasażerce oraz przekazaniu ZRM. W międzyczasie kierowano ruchem drogowym oraz odłączono akumulator w pojeździe. W dalszej części działań postawiono samochód na koła. Pasażerka została zabrana przez ZRM do szpitala w Inowrocławiu, a kierowca po przebadaniu przez ratownika medycznego pozostał na miejscu zdarzenia.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe

Działania zastępów trwały ok. 1h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Pożar prasy rolującej i słomy po kombajnie w Młynach (gm. Strzelno)

9 sierpnia 2017r (środa) ok. godz. 11.45 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze prasy rolującej i słomy po kombajnie w miejscowości Młyny (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy OSP: GBA 2,5/25 i GCBA 5/35 z OSP Strzelno oraz GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano maszynę rolniczą(prasa rolująca do słomy) w całości objętą ogniem oraz około 1 hektar palącej się słomy po kombajnie.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu na palącą się prasę do słomy. Słoma po kombajnie została ugaszona przy pomocy dwóch prądów wody w natarciu i podręcznego sprzętu gaśniczego.

W wyniku pożaru częściowemu spaleniu uległa prasa rolująca i słoma po kombajnie na powierzchni ok. 1ha

Działania zastępów trwały ok. 1,5h.


Zdjęcia: dh Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Pożar drewnianej szopy na ul. Magazynowej w Mogilnie

7 sierpnia 2017r (poniedziałek) ok. godz. 20:20 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze drewnianej szopy na ogródkach działkowych przy ulicy Magazynowej w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, na terenie ogródków działkowych, zastano drewnianą szopę w całości objętą ogniem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarciu na palący się obiekt. Następnie dogaszono tlące się elementy pogorzeliska.

W celu dotarcia do obiektu rozcięto kłódkę w furtce wejściowej na teren działek.

Działania zastępów trwały ok. 1h.

Zdjęcie: JRG Mogilno

Archiwum