OSP Dąbrowa

Jednostka OSP w Dąbrowie powstała w 1983 roku, decyzja o jej powołaniu zapadła wiosną na posiedzeniu Rady Kościelnej. W skład jednostki wchodziło 20 członków, których podzielono na trzy oddziały: I – toporników, II – obsługi sikawek, III – dowożących wodę. Pierwszym sprzętem jaki posiadała straż była ręczna sikawka z wyposażeniem.
Chcąc udoskonalić pracę naszych strażaków od 1949 roku zaczęto organizować pierwsze zbiorowe szkolenia w zakresie podstawowych wiadomości pożarniczych. W 1949r. Jednostka OSP Dąbrowa wzięła udział w zawodach strażackich, w których zajęła I miejsce, nagrodą była nowa motopompa „SKAMELKA”. Straż rozwijała się również w zakresie kulturalnym organizując zabawy dla dzieci i młodzieży. W roku 1960 jednostka otrzymuje nowy sprzęt motopompę „LEOPOLIA”. Siedem lat później tj. w roku 1967 zostaje pobudowana nowa remiza, a dwa lata później strażacy otrzymują z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie samochód Żuk GLM. W roku 1969 do użytku zostaje oddana linia wodociągowa z hydrantami co znacznie poprawia stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w Dąbrowie. 1976 rok to czas, gdy powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 16 osób, w tym samym roku zajęła ona I miejsce w Regionalnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Mogilnie. W 1976 roku OSP otrzymuje nowy samochód gaśniczy: motopompa i sprzęt do wytwarzania piany. W roku 1979 jednostka po raz pierwszy uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Rok 1981 przyniósł dla jednostki decyzję o rozbudowie nowej remizy strażackiej z odpowiednim zapleczem garażowo – magazynowym, było to związane z zamiarem utworzenia w Dąbrowie centralnej jednostki gminnej wyposażonej w dwa samochody. Dzień 22 lipca 1983 roku to dzień wyjątkowy dla jednostki OSP Dąbrowa ponieważ otrzymała ona do użytku nową siedzibę remizy oraz sztandar związkowy, a przede wszystkim obchodziła jubileusz 100 lecia istnienia jednostki. W grudniu 1983 roku straż otrzymała samochód bojowy Jelcz GMB 008. Kolejne lata jednostka funkcjonowała bez zarzutów, uczestniczyła w zawodach, szkoleniach, akcjach zbierania darów dla powodzian, organizowała festyny, imprezy dla mieszkańców. W roku 1998 straż otrzymała nowy samochód Star 244. Co roku OSP w Dąbrowie zajmuje się organizacją finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy. Dnia 6 października 2003 roku jednostka OSP Dąbrowa została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a 6 czerwca 2009 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał wpisu jednostki do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000327347.

Obecnie jednostka liczy 31 członków, w tym 1 kobieta. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składa się z 10 dziewczyn i 15 chłopców. OSP Dąbrowa posiada również dwa samochody: średni Star 244 i lekki Ford Transit – ratownictwa technicznego, oby dwa samochody z profesjonalnym wyposażeniem.

127 lat istnienia jednostki to bardzo dużo, to przetarte ścieżki, to tradycje w działalności, to też na pewno zasługi uznania, ale też najbardziej cenna wdzięczność tych mieszkańców, którym pomocy strażacy udzielili. Te lata to przede wszystkim gwarancja jakości tej jednostki, która bez względu na zmieniające się czasy trwa, działa i służy nie tylko tej wsi.

Obecny Skład Zarządu OSP Dąbrowa:
● Jacek Lewandowski – Prezes,
● Robert Osiński – Naczelnik,
● Mirosław Stawicki – Zastępca Naczelnika,
● Barbara Bułhak – Sekretarz,
● Witold Przybysz – Wiceprezes – gospodarz,
● Adam Gmur – Skarbnik,
● Franciszek Krukowski – członek zarządu,

Komisja Rewizyjna:
● Krzysztof Chrząszczak – Przewodniczący,
● Arkadiusz Michalak – członek,
● Dominik Brzeziński – członek.

Opracowanie: Edyta Owsińska/12.04.2010
Archiwum