Kierownictwo

 

01

Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński

02

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie kpt. mgr inż. Mariusz Dybicz

Archiwum