OSP Niestronno

Wiosną 1987r. powołano jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestronnie.
1987r. OSP Niestronno zostaje zarejestrowana w Urzędzie Miasta i Gminy w Mogilnie.
20 lipca 1987r. w zebraniu założycielskim uczestniczyli i zgłosili chęć wstąpienia do OSP:
Piotr Kaźmierczak, Mariusz Kaczmarek, Dominik Filipiak, Marek Sip, Eugeniusz Półtoranos, Piotr Zabłocki, Krzysztof Lubiński, Franciszek Chojnacki, Henryk Janik, Janusz Myszkowski, Grzegorz Ostrowski, Andrzej Kuchciński, Jan Boruszewski, Grzegorz Twarożek, Andrzej Zawodniak, Mirosław Grajek, Gabryiel Maciejewski, Mariusz Maciejewski, Antoni Błażejczak, Lech Głowski, Jan Ciążyński, Stefan Wojtal, Zbigniew Sip, Jan Maciejewski, Henryk Andrzejewski, Mieczysław Polacki, Jan Paradowski, Krzysztof Sip,Rafał Kaźmierczak, Stefan Marosz, Mirosław Ciążyński, Franciszek Kuchciński.

Na zebraniu założycielskim dokonano wyboru zarządu OSP :
Prezes Jan Ciążyński
V-ce prezes Michał Ostrowski
Sekretarz GrzegorzTwaróżek
Skarbnik Henryk Andrzejewski
Naczelnik Janusz Myszkowski
Zastępca naczelnika Jan Boruszewski
Komisja rewizyjna
Przewodniczący Lech Głowski
Członek Stefan Wojtal
Członek Grzegorz Ostrowski

Zebranie upoważniło do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz otwarcia rachunku bankowego następujących druhów:
Jan Ciążyński – Prezes
Jan Boruszewski – Z-ca Naczelnika
Henryk Andrzejewski – Skarbnik

Wrzesień 1987 r. Jednostka OSP Niestronno uczestniczy w zawodach sportowo pożarniczych w Mogilnie, na 9 startujących jednostek OSP Niestronno zajęło 7 miejsce.

03.03.1988r. Jednostka otrzymała pierwszy sprzęt przeciw pożarowy motopompę , węże, kaski pasy z toporami przekazane od PSP Mogilno.Z uwagi na brak pomieszczeń sprzęt ten garażowany był u druha Janusa Myszkowskiego .
Na walnym zebraniu po długiej dyskusji zapadła decyzja o budowie Remizy Strażackiej wraz z salą i zapleczem socjalnym i gospodarczym.
W maju zostaje wytyczony plac pod budowę trwa załatwianie dokumentacji oraz funduszy. Zostają wykopane i zalane fundamenty.

Rok 1989 Zostają zakupione materiały budowlane ,chętnych do pracy przy budowie remizy jest wielu. Przy budowie pomagają mieszkańcy Niestrojna, Głębocka i Mielna.
OSP Niestronno zajmuje I miejsce w gminie Mogilno w współzawodnictwie pomiędzy OSP w działalności statutowej. Konkurs przeprowadzono pod patronatem Zarządu gminnego OSP w Mogilnie.

Rok 1990 Trwa budowa remizy. Konstrukcję dachu w czynie społecznym wykonują Leonard Błaszak, Leon Ostrowski, Krzysztof Sip

13.06.1992r. Uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej. Msza św. w intencji strażaków w intencji strażaków celebrowana przez ks. Proboszcza Jerzego Ziętka.
Medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano druhów:
Jan Ciążyński, Mirosław Ciążyński, Tomasz Ciążyński , Zbigniew Ciążyński , Henryk Andrzejewski, Janusz Myszkowski, Rafał Kaźmierczak, Franciszek Kucharski. Aktu poświęcenia remizy strażackiej dokonał ks. Proboszcz Parafii Niestronno Jerzy Ziętek.

19.02.1993r. Ochotnicza Straż Pożarna w Niestronnie przestała być jednostką typu M. Tego dnia burmistrz S. Łaganowski przekazał w użytkowanie samochód pożarniczy dla wyżej wymienione jednostki. Decyzja burmistrza o przekazaniu samochodu wynikła z dużego zagrożenia pożarowego w tamtym rejonie, z uwagi na bliskość kompleksów leśnych oraz na znaczne osiągnięcia tej młodej jednostki w działaniach p-poż.

15.01.1997r. Na walnym zebraniu zostaje zatwierdzony projekt graficzny sztandaru zgodny z przepisami Zarządu Głównego OSP i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Wybrano zespół do spraw organizacyjnych związanych z fundacją sztandaru w składzie:
Jan Ciążyński Prezes Zarządu
Krzysztof Sip V-ce Prezes Zarządu
Michał Ostrowski Sekretarz Zarządu
Rozpoczęto Zbiórkę Środków Finansowych na wykonanie sztandaru.
10.03.1997 r. W jednostce OSP Niestronno powołano drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców od lat 12.
Pierwszymi członkami drużyny młodzieżowej dziewcząt są: Żaneta Ciążyńska, Monika Andrzejewska,Paulina i Ewelina Janik, Paulina Heliasz ,Marta Chojnacka,Paulina Zawodniak.
Pierwszymi członkami drużyny młodzieżowej chłopców są:
Wojciech Bartecki, Tomasz i Marcin Mądrowscy, Krzysztof i Marcin Kuchcińscy, Marek Andrzejewski, Tomasz Głowski, Krzysztof Michalski, Łukasz Dobski, Adam Misiarz.

28.06.1997r. Jednostka istnieje już 10 lat .W dniu tym jednostka otrzymuje sztandar ufundowany przez mieszkańców Niestrojna ,Głębocka, Mielna Czagańca , Wieńca, Drewna Osiń, Hub Niestrońskich, Durlaków oraz okolicznych zakładów pracy.
Poświęcenia sztandaru podczas uroczystej mszy świętej dokonał ks. Jerzy Ziętek parafii Niestronno. Uroczystość uświetnili swoją obecnością władze gminy Mogilno.

07.07.2007r. Odbyła się uroczystość 20 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestronnie . Po zbiórce strażaków i zaproszonych gości wraz z orkiestra przemaszerowano do tutejszego Kościoła .Mszę świętą w intencji strażaków odprawił ks. Tomasz Walterach w koncelebrze z tutejszym proboszczem ks. Jerzym Ziętkiem. Po mszy świętej wszyscy udali się na plac przed remizę gdzie została kontynuowana dalsza część uroczystości. Po części oficjalnej zaproszono gości na uroczystą kolację.

OSP Niestronno
Niestronno
88-314 Józefowo

tel. (brak informacji)
email: (brak informacji)
www: (brak informacji)

Opracowanie: Monika Leszczyńska/22.04.2010
Zarząd:
Janusz Myszkowski    -    prezes
Zbigniew Ciążyński   -    wiceprezes-naczelnik  
Marek Sip        -    wiceprezes
Łukasz Ostrowski    -    z-ca naczelnika
Zbigniew Sip      -    skarbnik
Tomasz Ciążyński    -    członek zarządu
Krzysztof Grajek    -    członek zarządu
Tomasz Mądrowski    -    członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Henryk Janik      -    przewodniczący
Krzysztof Sip      -    sekretarz
Mariusz Kaczmarek    -    członek

Delegaci na zjazd:               Przedstawiciele:
Janusz Myszkowski                Łukasz Ostrowski
Zbigniew Ciążyński               Zbigniew Sip
Zbigniew Sitarz 
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu OSP Niestronno:

Janusz Myszkowski – Prezes

Krzysztof Sip – Wiceprezes

Łukasz Ostrowski – Wiceprezes/Naczelnik

Damian Nowakowski – Z-ca Naczelnika

Marek Andrzejewski – Sekretarz

Zbigniew Sip – Skarbnik

Szymon Sip – Gospodarz

Monika Nowakowska – Kronikarz

Paweł Ciążyński – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Henryk Janik – Przewodniczący

Mariusz Kaczmarek – Sekretarz

Franciszek Kuchciński – Członek

Przedstawiciele na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Zbigniew Sip

Janusz Myszkowski

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Krzysztof Sip

Zbigniew Sitarz

Archiwum