Dystynkcje strażackie

Dystynkcje Państwowej Straży Pożarnej regulowane są następującymi aktami prawnymi:

  • Dz.U. nr 152 poz. 1001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  • Dz.U. nr 71 poz. 650 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
  • Dz.U. nr 30 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowy wykaz dystynkcji Strażaków PSP.

Archiwum