Bezpieczne fajerwerki

Okres świąteczno – noworoczny, to czas kiedy pojawiają się w sklepach i na straganach różnego rodzaju petardy i fajerwerki. Efekt hukowo-błyskowy który dzięki nim uzyskujemy ma niejednokrotnie uświetnić różnego rodzaju uroczystości i imprezy.

Najwięcej tych materiałów jest używane podczas nocy sylwetowej chcąc powitać hucznie Nowy Rok. Podczas tego typu pokazów pirotechnicznych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nieumiejętne obchodzenie się  tymi materiałami może być przyczyną oparzeń, utraty wzroku, uszkodzeń ciała  a nawet  i śmierci.  Niech to będzie czas składania sobie życzeń i planowania tego, co będziemy robić w przyszłości. Pamiętajmy że od nas samych zależy aby ten szczególny czas świąteczno – noworoczny nie zakończył się tragicznie.

Petardy i fajerwerki kupuj tylko w sprawdzonych, rzetelnych sklepach, w oryginalnych opakowaniach, z dołączoną instrukcją w języku polskim.

Przed odpaleniem sprawdź, czy produkt jest kompletny – tzn. nie posiada uszkodzeń lub wad fabrycznych (np. pęknięcia , wgniecenia, wybrzuszenia, itp.)

Peterd i fajerwerków absolutnie nie wolno dawać do odpalenia dzieciom.

Zakazane jest również używanie  petard i fajerwerków w zamkniętych pomieszczeniach oraz w pobliżu obiektow i przedmiotów łatwopalnych.

Pamiętajmy aby nie odpalać petard i fajerwerków w stanie nietrzeźwym.

Niezastosowanie się do zasad bezpiecznego użytkowania grozi kalectwem lub śmiercią.

Najpopularniejsze fajerwerki i sposób ich bezpiecznego użycia:

 1. Petardy – są to wyroby zawierające mieszankę pirotechniczną powodująca silny huk i/lub efekt świetlny i dymny. Występują w 2 rodzajach: petardy lontowe oraz petardy draskowe. Zastosowany w obydwu rodzajach system opóźniaczy daje wystarczająco dużo czasu aby po odpaleniu petardy oddalić się na bezpieczną odległość podaną w instrukcji. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas, oraz absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Petardy odpalamy położone na ziemi lub trzymane w wyciągniętej ręce z dala od ciała. Nigdy nie należy odpalać petard powtórnie petard które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.
 2. Rakiety – wykonane z tworzywa lub papieru wyroby zawierające mieszaninę pirotechniczną posiadającą stabilizator lotu (najczęściej w postaci drewnianego patyka), silnik nośny oraz zasadniczy korpus. Po wyniesieniu rakiety na wymaganą wysokość eksploduje ona dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
  W celu prawidłowego użycia rakiety należy przygotować miejsce z którego ma wzlecieć. Może to być rurka, stojak lub w przypadku małych rakiet nawet butelka.
  Przedmiot z którego wylatuje rakieta powinien być stabilnie umocowany do ziemi, a jednocześnie na tyle luźny aby rakieta mogła się swobodnie z niego wydostać.
  Bezpiecznik chroniący lont (najczęściej wykonany z plastiku w jaskrawym kolorze)zdejmujemy w ostatniej chwili przed planowanym odpaleniem.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niej przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać rakiet, które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.
 3. Moździerze – pod nazwą „moździerz znajdują się w sprzedaży zestawy złożone z papierowej rurki o średnicy od 1 do 2 cali (dopasowanej do ładunków znajdujących się w zestawie) oraz kilka (najczęściej 6 – 12) pocisków o różnych efektach.
  Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu oraz przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się.
  Po rozwinięciu lontu umieszczamy ładunek wewnątrz rurki, zwracając uwagę aby oparł się on na samym jej dnie. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku moździerza. Nigdy nie należy nachylać się nad moździerzem, ani też do niego zaglądać. Po wystrzeleniu pocisku należy odczekać chwilę aby pozostałe wewnątrz rurki ewentualne resztki miały czas się wypalić i nie spowodowały niekontrolowanego zapłonu.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego prze pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać pocisków które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia. Również rurkę należy każdorazowo sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu.
 4. Rzymskie ognie – są to wyroby w kształcie papierowej rurki o średnicy od kilku do 30 milimetrów, posiadające wewnątrz od kilku do kilkudziesięciu (najczęściej (8 – 12) ładunków, które są odpalane z kilkusekundowymi przerwami. Po osiągnięciu zaplanowanej wysokości eksplodują dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
  Najistotniejszą sprawą w kwestii bezpieczeństwa przy używaniu rzymskich ogni jest ich umocowanie.
  Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu i przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się. Można użyć palika do którego mocujemy rzymski ogień lub też wkopać go w ziemię lub śnieg. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku. Nigdy nie należy nachylać się nad rurką ani do niej zaglądać. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać rzymskich ogni które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia. Całkowicie niedopuszczalnym jest odpalanie rzymskich ogni trzymanych w ręku.
 5. Wyrzutnie – są to wyroby pirotechniczne wielostrzałowe (od kilku do nawet kilkuset wystrzałów) zbudowane z odpowiedniej ilości rurek (o średnicy kilku do kilkudziesięciu milimetrów), które pełnią funkcje moździerzy. Znajdujące się wewnątrz rurek ładunki są odpalane według ustalonej kolejności z zachowaniem planowanych odstępów czasowych przy pomocy przeprowadzonego na dole wyrzutni lontu lub systemów lontów.
  Wyrzutnie należy postawić na płaskim i równym podłożu, zwracając uwagę aby dotykała ona podłoża całą swoją płaszczyzną. Istotną kwestią (szczególnie w przypadku wyrzutni o dużej wysokości w stosunku do wielkości podstawy) jest zabezpieczenie jej przed wywróceniem. Można to zrobić przez przymocowanie do wbitych uprzednio palików lub obsypanie ziemią.
  Lont podpalamy wyciągniętą ręką, stojąc z boku wyrzutni. Nigdy nie należy nachylać się nad wyrzutnią ani też do niej zaglądać.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do wyrzutni przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać wyrzutni które noszą najmniejsze choćby ślady uszkodzenia.
 6. Motyle, Kamikadze etc. – do tej grupy należą wszelkiego rodzaju motylki, kamikadze, pszczółki, osy, samolociki, ptaki. Po odpaleniu artykuł wznosi się w górę wirując i po osiągnięciu planowanej wysokości eksploduje wywołując efekty wizualne i dźwiękowe.
  Położyć na równym i płaskim podłożu (tak, aby widać było zewnętrzną, kolorową część skrzydła), odpalić stojąc z boku wyciągniętą ręką.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać produktów które noszą minimalne choćby ślady uszkodzenia.
 7. Wulkany, fontanny – wykonane z papieru tuleje (w kształcie: stożka lub cylindra), wypełnione mieszaniną pirotechniczną która spalając się wywołuje efekt wulkanu o wysokości od 1 do kilku metrów.
  Wszelkie wulkany należy ustawiać na płaskim i równym podłożu, zabezpieczając je w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie. Odpalamy wulkany stojąc z boku, wyciągniętą ręką.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać produktów które noszą minimalne choćby ślady uszkodzenia.

Mając na uwadze powyższe rady dbajmy o zdrowie i życie swoje i osób postronnych.

Archiwum