Monthly Archives: Wrzesień 2015

Obchody 120-lecia OSP Gębice

W dniu 12 września 2015r. Jednostka OSP w Gębicach obchodziła jubileusz 120 – lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się zbiórka pododdziałów przy Domu Strażaka skąd nastąpił wymarsz do kościoła parafialnego. Mszę świętą w Kościele p.w. Św. Mateusza Apostoła w Gębicach celebrował ks. Zenon Rutkowski – Kapelan Wojewódzki PSP w asyście ks. Tomasza Walterbacha – Kapelana Związku Mogileńskiego oraz ks. Stanisława Siuchnińskiego – Proboszcza parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Gębicach.

DSC_0100

DSC_0113
Po mszy świętej nastąpił przemarsz na stadion w Gębicach gdzie rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe.
W uroczystości uczestniczyli m. in. Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Krzysztof Szarzyński – Wicestarosta Mogileński, Pani Teresa Kujawa – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Pan Zbysław Woźniakowski – Wójt Gminy Jeziora Wielkie, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jeziorach Wielkich oraz Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Pan st. kpt. Łukasz Rogalski – dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie, Pan Radosław Wuttka – Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie, Pan Ryszard Strzelecki – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Mogilnie, będący również Sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Włodzimierz Jopek – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Strzelnie, będący również członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Mirosław Leszczyński – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Mogilnie, Pan Zbigniew Sitarz – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Pan Andrzej Kaczmarek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz, ks. Zenon Rutkowski – Kapelan Wojewódzki PSP, ks. Tomasz Walterbach – Kapelan Związku Mogileńskiego, ks. Stanisław Siuchniński – Proboszcz parafii p.w. św. Mateusza w Gębicach, pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie, prezesi, naczelnicy i członkowie jednostek OSP w terenu Powiatu Mogileńskiego i Gnieźnieńskiego, przedstawiciele stowarzyszeń działających w Powiecie Mogileńskim.

DSC_0159Dowódca Uroczystości dh Arkadiusz Kapłoniak złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości 120-lecia jednostki OSP Gębice Pani Teresie Piotrowskiej – Minister Spraw Wewnętrznych.

DSC_0171

Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi na maszt.

W skład pocztu flagowego wchodzili Katarzyna Nowakowska – dowódca pocztu, Radosław Kurdys – flagowy oraz Katarzyna Konieczka – asystujący. W tym miejscu warto również wspomnieć o poczcie sztandarowym OSP Gębice, który stanowili Małgorzata Nowakowska, Piotr Bednarski oraz Honorata Urbańska. W trakcie uroczystości głos zabrał dh Grzegorz Kapłoniak – Prezes OSP w Gębicach, który powitał wszystkich gości oraz przedstawił krótką historie jednostki OSP w Gębicach. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się członków OSP Gębice oraz osób wspierających działania jednostki OSP w Gębicach.

DSC_0143

DSC_0188

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2015 roku na wniosek Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej „Brązowym Krzyżem Zasługi” odznaczeni zostali:
1. Bednarski Andrzej, Wojciech,
2. Kapłoniak Arkadiusz,
3. Muszyński Jan ,
4. Skrobak Jan, Stanisław,
5. Smółka Mariusz,
Powyższe odznaczenia wręczyły Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych oraz Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski.

Postanowieniem nr 2/OP/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. Minister Spraw Wewnętrznych nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Panu Mirosławowi Leszczyńskiemu
Powyższe odznaczenie wręczyły Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych oraz Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski.

Uchwałą Nr 150/18/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 16 kwietnia 2015r. nadano
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA PO RAZ DRUGI
1. Barczak Janusz
2. Gąska Kazimierz
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

DSC_0209

Uchwałą Nr 84/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Kopliński Piotr
2. Owsińska Edyta
3. Skrobak Marcin
4. Sokołowski Tomasz
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uchwałą Nr 84/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Barczak Marcin
2. Barczak Wojciech
3. Barszcz Łukasz
4. Barszcz Waldemar
5. Bartkowiak Jacek
6. Bednarski Piotr
7. Grabowski Łukasz
8. Kopliński Karol
9. Musiał Marcin
10. Musiał Zygmunt
11. Olejniczak Krzysztof
12. Wiśniewski Marcin
13. Woźniecki Sylwester
14. Żelazny Marek

DSC_0217

Uchwałą Nr 19/5/2013 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2013r. nadano
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Malak Marek
Uchwałą Nr 86/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Gwiazda Roman
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uchwałą Nr 84/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Fojutowski Zbigniew
2. Gallus Robert
3. Koziej Jakub
4. Mazurkiewicz Mirosław
5. Meller Jarosław
6. Musiał Maciej
7. Nijak Piotr
8. Nowakowska Katarzyna
9. Nowakowska Małgorzata
10. Podedworna Angelika
11. Urbańska Honorata
12. Wierzbiński Tomasz
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uchwałą Nr 1/2015 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie z dnia 9.02.2015r. nadano odznaki „strażak wzorowy”:
1. Katarzyna Barczak
2. Małgorzata Barczak
3. Tomasz Borys
4. Małgorzata Diupero
5. Katarzyna Konieczka
6. Tomasz Nadolny
7. Radosław Olejniczak
8. Karol Siwek
9. Martyna Skrobak
10. Karol Sroka
11. Mateusz Szczepański
12. Wiktor Szymkowiak
13. Mateusz Wiśniewski
14. Maciej Zwolski
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Okolicznościowe podziękowania otrzymali również Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna oraz Pan Sylwester Woźniecki. Podziękowania wręczyli przedstawiciele Zarządu OSP w Gębicach dh Grzegorz Kapłoniak – Prezes OSP Gębice, dh Marcin Barczak – Wiceprezes OSP Gębice oraz dh Łukasz Barszcz – zastępca naczelnika OSP w Gębicach.

DSC_0273
Był również moment na złożenie życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu 120 – lecia istnienia jednostki oraz słowa uznania za pracę i poświęcenie strażaków ochotników dla ratowania zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Głos zabrali m.in. Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński w towarzystwie Pana Jana Barteckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie oraz Pana Krzysztofa Szarzyńskiego – Wicestarosty Mogileńskiego, Pan Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna, Pani Teresa Kujawa – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w towarzystwie Pana bryg. Marka Kryszaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz Pana st. kpt. Łukasza Rogalskiego – dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie.

DSC_0296

W imieniu strażaków ochotników z Powiatu Mogileńskiego głos zabrał Pan Mirosław Leszczyński – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Mogilnie.
Na zakończenie prowadzący uroczystość Radosław Nowak odczytał adresy okolicznościowe jakie otrzymała jednostka OSP Gębice z okazji jubileuszu. Listy okolicznościowe przysłali: Pan Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Pan Eugeniusz Kłopotek – Poseł na Sejm RP oraz Pan Krzysztof Brejza – Poseł na Sejm RP.

 

DSC_1560

DSC_0357

Zdjęcia: OSP Gębice

 

Archiwum