OSP Ciechrz

Skład zarządu:

  • Szmańda Wojciech – Prezes
  • Biernacki Adam – Z-ca Prezesa
  • Stryjewski Mariusz – Naczelnik
  • Pietruszka Krzysztof – Sekretarz
  • Stopiński Grzegorz – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  • Fabiszak Józef – Przewodniczący
  • Brodacki Izydor – Sekretarz
  • Filipiak Dominik – Członek

Opracowanie: Monika Leszczyńska/22.04.2010

Aktualny skład zarządu:
Prezes – Łukasz Boliński
Wiceprezes Naczelnik – Karol Kościelny
Z-ca Naczelnika – Krzysztof Bąk
Sekretarz – Krzysztof Pietruszka
Skarbnik – Bartosz Pławiński
Gospodarz – Piotr Grodzki
Członek – Daniel Walczak
Archiwum