OSP Wójcin

Historia Straży Pożarnej w Wójcinie

Pierwszy dokument o istnieniu Straży Pożarnej w Wójcinie z 1927 roku nie istnieje, ale zgodnie z oświadczeniem świadków przyjęto ten rok jako początek historii tej organizacji. Pierwszymi którzy nadali jej kształt byli:
Franciszek Wiśniewski – naczelnik
Piotr Kaźmierczak i Ludwik Jędrusiak – komendanci
Straż organizował sołtys Wojciech Kopiński pod okiem burmistrza Strzelna Ciesielskiego i powiatowego naczelnika straży pożarnych Piątkowskiego. Prestiżową funkcję gospodarza pompy wodnej objął Wincenty Czubachowski. Zarząd ówczesnej straży istniał 3 lata. Zmieniali się naczelnicy, komendanci i gospodarze pomp. Trudno ustalić ich chronologię.
Historię straży tworzyli też: Józef Kozłowski, Stanisław Orlikowski, Czesław Czekała i Marian Bartkowiak. Dwaj ostatni prowadzili straż tuż przed wybuchem wojny. Podobno strażacy kiedyś nie mieli czego gasić, więc po cichu podpalali stary obiekt by „popisać się niespotykaną odwagą przy gaszeniu”. Z tego powodu straż rozwiązano dyscyplinarnie na walnym zebraniu, by po pół godzinie przerwy zawiązać ją w tym samym składzie osobowym.
Strażacy firmowali też zabawy, a na scenie grano sztuki teatralne np. „Żydowskie swaty”, „Hanusia kwiaciarka”, „Orlęta”. Organista miejscowego kościoła Antoni Zwoliński, ojciec byłego prezesa straży przygotowywał śpiew. Zamiłowany w teatrze Zachwieja udzielał wszelkiej pomocy amatorskim aktorom. Kapele ludową tworzyli strażacy grający na skrzypcach, kontrabasie, trąbce i klarnecie. Przed wojną z muzyką i śpiewem młodzież udawała się nad jezioro w wieczór sobótkowy puszczać wianki. Od 1927 roku wśród strażaków kultywowany jest ludowy zwyczaj pełnienia uroczystej warty przy grobie wielkanocnym. Pięknym wyrazem pamięci są pogrzeby, na których w pełnej gali i z zachowaniem ceremoniału żegna się druhów odchodzących na wieczną wartę.
W okresie wojny straż rozwiązano. Jednak od pierwszych dni wolności rozproszeni druhowie zawiązują organizację pod przywództwem Czesława Czekały. Z kolei pierwszym prezesem został Stefan Ćwikliński a naczelnikiem Józef Kozłowski. Z inicjatywy Kozłowskiego uzyskano z demobilu motopompę o pojemności 11 800 litrów.
W 1953 roku GRN w Wójcinie zakupiła samochód pożarniczy. Kierowcą został Alojzy Zwoliński. W 1957 roku otwarta została mała remiza a straż otrzymała stara skrzyniowca, który służył przez 16 lat. W 1973 roku rozbudowano zbyt małą dla niego remizę i rozbudowano świetlicę. Odtąd straż dysponuje obiektem z prawdziwego zdarzenia, który jednak został zmodernizowany. Prezes Henryk Zwoliński oraz druhowie Małecki i Prusinowski oraz inni dokonali szeregu prac adaptacyjnych wewnątrz obiektu dla rozwoju działalności kulturalnej i sportowej.
W 50 rocznicę powstania OSP społeczeństwo Wójcina ufundowało jednostce sztandar. Prezesem był wówczas Bogdan Jarka a naczelnikiem Jan Małecki. W zaszczytnej służbie strażackiej wyróżniali się: Stefan Ćwikliński, Edward Piskalski, Józef Kozłowski, Czesław Czekała, Kazimierz Orlikowski, Alojzy Zwoliński, Bernard Walczak, Jan Jarek, Jan Połczyński, Bogdan Jarka, Jan Małecki, Stanisław Mysłowiecki, Józef Prusinowski, Henryk Zwoliński, Józef Sadowski, Feliks Kaźmierczak, Władysław Sarnowski.
W dniu 17 maja 1987 roku rozpoczęto uroczyście obchody „Dni Ochrony Przeciwpożarowej” w gminie. W tym dniu odbyły się:
– przegląd jednostek OSP
– zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych
– uroczysty przemarsz strażaków
– koncert zespołu muzyczno-wokalnego OSP Wójcin
– wspólne spotkanie strażaków
Kulminacyjnym punktem Dni Ochrony Przeciwpożarowej był jubileusz 60-lecia jednostki OSP w Wójcinie w dniu 31 maja 1987 roku.
W dniu 8 października 1995 roku strażacy jednostki OSP Wójcin przeżyli wielką uroczystość w czasie której wręczono nowy sztandar i nowy samochód bojowy marki Star. W kościele odbyła się uroczysta Msza Święta dla strażaków celebrowana przez ks. Eugeniusza Ryszkę oraz zaproszonych księży i kapelana. W czasie Mszy Świętej zostały poświęcone nowe sztandary OSP Wójcin i OSP Jeziora Wielkie oraz nowy wóz bojowy. W drugiej części imprezy dokonano aktu odznaczeń sztandarów i wręczenia za ofiarną pracę i 70 letnią służbę dla Ojczyzny i Narodu statuetek i dyplomów obu jednostką.

W 2001 roku na zebraniu sprawozdawczym dokonano wyboru zarządu naszej OSP. „Nowym” prezesem został dh Henryk Zwoliński.

11.05.2001 roku naszą remizę jak co roku odwiedzili uczniowie ze szkoły podstawowej.

W zawodach sportowo-pożarniczych nasza MDPż zajęła II miejsce i Seniorzy II miejsce.

2 czerwca 2002 roku odbyło uroczyste obchody 75 lecia powstania OSP w Wójcinie. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Romuald Kosieniak – Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zdzisław Dąbrowski – Prezes ZW ZOSP woj. Kujawsko-Pomorskiego

mł.bryg. Andrzej Więckowski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiej PSP w Toruniu

mł.bryg. Wiesław Szpecht – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie

Tadeusz Szymański – Starosta Mogileński

Zbigniew Wróblewski – Wójt Gminy

Podczas tych uroczystości Jednostkę OSP Wójcin odznaczono „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” Nadania medalu dokonał Prezes ZW ZOSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego

dh Zdzisław Dąbrowski.

16 czerwca 2002 roku odbyły się gminne zawody pożarnicze. Nasza jednostka wystawiła do zawodów aż 3 drużyny:

MDPch – I miejsce

MDPż – I miejsce

Seniorzy – II miejsce

3.10.2002 roku na wieczną służbę odszedł dh Stanisław Mysłowiecki wieloletni (ponad 30 lat) kierowca w naszej OSP. Swym bogatym doświadczeniem zawsze chętnie służył młodym pokolenią. W uznaniu zasług uhonorowany został licznymi odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz innymi wyróżnieniami.

W maju 2003 roku strażacy z Wójcina zaprezentowali swój sprzęt uczniom z SP w Wójcinie i w Siedlimowie.

8.06.2003 roku podczas zawodów sportowo-pożarniczych MDPż zajęła I miejsce natomiast drużyna Seniorów II miejsce.

19 lutego 2004 roku na zebraniu sprawozdawczym rezygnację z funkcji naczelnika złożył dh Józef Prusinowski. Na jego wybrano dh Zbigniewa Prusinowskiego.

W tym roku z niewiadomych przyczyn nie odbyto żadnych spotkań z młodzieżą ze szkół podstawowych.

W czerwcu 2005 roku nasza MDPdz na zawodach gminnych zajęła I miejsce i zakwalifikowała się na zawody wojewódzkie. Zawody te odbyły się we wrześniu w Kruszwicy gdzie nasze dzielne dziewczyny po zaciętej walce zajęły VI miejsce.

10 czerwca 2007 roku Jednostka OSP w Wójcinie obchodziła 80-lecie swojego istnienia. Wśród gości byli obecni:

Zdzisław Dąbrowski – Prezes ZOW ZOSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego

Tomasz Barczak – Starosta Mogileński

Marek Maruszak – Wójt Gminy

Władysław Domagalski – Prezes OSP Dąbrowa

Paweł Grempka – Naczelnik OSP Dąbrowa

Dnia 10 lutego 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas wyborów wybrano nowy Zarząd jednostki:

Prezes – Ciesielczyk Dariusz

Wiceprezes – Siwek Jacek

Naczelnik – Lewandowski Mariusz

Z-ca Naczelnika – Mochański Mariusz

Sekretarz – Maciejewski Wojciech

Skarbnik – Żelazowski Dariusz

Członek Zarządu – Zwoliński Jacek

Członek Zarządu – Palmowski Stanisław

Honorowy Członek Zarządu – Zwoliński Henryk

8 maja 2011 roku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Nasza drużyna zajęła II miejsce.

14 maja 2011 roku w Nakle nad Notecią w miejskim amfiteatrze strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego uroczyście obchodzili Dzień Strażaka. Podczas obchodów nasz były prezes dh Henryk Zwoliński otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

W lipcu na boisku sportowym w Jeziorach Wielkich odbył się I Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP. Zwycięską drużyną okazała się OSP Wójcin która odebrała Puchar Prezesa Gminnego OSP Zbysława Woźniakowskiego. Skład OSP Wójcin: Wojciech Maciejewski, Mariusz Lewandowski, Patryk Maciejewski, Dariusz Ciesielczyk, Łukasz Ciesielczyk, Mariusz Mochański, Patryk Ruszkiewicz, Kamil Każmierczak, Andrzej Mochański oraz Jakub Radzikowski.

10 września 2011 roku w Dąbrowie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze gdzie nasi druhowie zajęli VI miejsce.

14 stycznia 2012 roku w Dąbrowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Mogileńskiego Jednostek OSP w Piłce Nożnej. Nasi druhowie po zaciętej walce zajęli II miejsce przegrywając różnicą bramek. Tytuł króla strzelców zdobył nasz druh Maciej Nawrocki.

W styczniu 2013 roku na zebraniu sprawozdawczym rezygnację z funkcji prezesa jednostki złożył dh Dariusz Ciesielczyk. Obecni na zebraniu członkowie OSP jednogłośnie na miejsce prezesa wybrali dh Jacka Siwka. W sierpniu 2013 roku rezygnację z funkcji naczelnika OSP złożył dh Mariusz Lewandowski. Zarząd w jego miejsce powołał dh Patryka Maciejewskiego.

Obecny skład zarządu OSP Wójcin:

Prezes – Jacek Siwek

Naczelnik – Patryk Maciejewski

Z-ca Naczelnika – Mariusz Mochański

Skarbnik – Dariusz Żelazowski

Sekretarz, Kronikarz – Wojciech Maciejewski

Członek Zarządu – Jacek Zwoliński

Członek Zarządu – Stanisław Palmowski

Honorowy Członek Zarządu – Henryk Zwoliński

Gospodarz – Marek Siwiński

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Zbigniew Prusinowski

Sekretarz – Andrzej Mochański

Członek – Jacek Zieliński

 

Dnia 19 października 2015 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie została włączona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wybory 2016

Aktualny skład zarządu:

Jacek Siwek – Prezes

Mariusz Lewandowski – Wiceprezes/Naczelnik

Mariusz Mochański – Zastępca Naczelnika

Wojciech Maciejewski – Sekretarz

Dariusz Żelazowski – Skarbnik

Jacek Zwoliński – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marcin Kawczyński – Przewodniczący

Michał Niedziela – Sekretarz

Łukasz Radzikowski – Członek

 

Archiwum