OSP Ciencisko

Wersja do wydruku

Zarządu:
Lipiński Andrzej    -    Prezes
Banaszkiewicz Waldemar -    Naczelnik
Kopinski Arkadiusz   -    Zastępca Naczelnika
Sochacki Maciej     -    Sekretarz
Sołtan Wojciech     -    Skarbnik
Bandoch Paweł      -    Gospodarz
Pankowski Zygmunt    -    Kronikarz

Komisja Rewizyjna:
Sochacki Jarosław    -    Przewodniczący
Nowakowska Wanda    -    Sekretarz
Wyrębski Rafał     -    Członek

Delegaci na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP:
Banaszkiewicz Waldemar     Bandoch Paweł
Kopinski Grzegorz        Lewandowski Leon
Lipiński Andrzej        Sarnowski Edmund
Sochacki Jarosław        Sołtan Wojciech
Wozniak Henryk

Przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego ZOSP RP:
Banaszkiewicz Waldemar
Kopinski Grzegorz
Lipiński Andrzej
Edyta Owsińska/20.10.2011
Aktualny skład zarządu:
Prezes – Pankowska Agata
Wiceprezes Naczelnik – Waldemar Banaszkiewicz
Z-ca Naczelnika – Mirosław Lewandowski
Sekretarz – Maciej Sochacki
Skarbnik – Wojciech Sołtan
Gospodarz – Paweł Pankowski
Kronikarz – Anna Bicka
Archiwum