ZOP ZOSP

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

 

zopsoPowiat Mogileński został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 roku. Akt podpisano i wręczono Pierwszemu Staroście Mogileńskiemu Tadeuszowi Szymańskiemu dnia 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. W skład powiatu Mogileńskiego wchodzą dwie gminy miejsko – wiejskie: Mogilno i Strzelno oraz dwie gminy wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie.

W wyniku dostosowania do nowego podziału administracyjnego państwa struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Bydgoszczy w celu sprawnego utworzenia Zarządów Powiatowych powołał pełnomocników.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy Nr 2/98 z dnia 4.10.1998r. pełnomocnictwa dotyczącego utworzenia Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w Mogilnie udzielono dh Przemysławowi Majcherkiewiczowi, ówczesnemu Prezesowi Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Mogilnie.

Pierwsze zebranie organizacyjne Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mogilnie odbyło się dnia 07.12.1998 roku. W dniu tym wybrano członków Prezydium, skład osobowy Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie oraz Komisję Rewizyjną. Pierwszym Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie został ówczesny Starosta Mogileński dh Tadeusz Szymański, Wiceprezesami zostali Przemysław Majcherkiewicz i Ewaryst Iwiński.

Pierwszy Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Mogilnie tworzyli: Tadeusz Szymański, Przemysław Majcherkiewicz, Ewaryst Iwiński, Grażyna Zwolińska, Henryk Moskal, Władysław Domagalski, Wiesław Specht, Eugeniusz Majka, Józef Mikulski, Zbigniew Wróblewski, Leonard Kowalski, Ryszard Strzelecki, Erwin Schulz, Jan Pawlak, Alojzy Błaszak, Grzegorz Kopiński, Roman Bąk.

W związku ze złożoną rezygnacją dh Tadeusza Szymańskiego z pełnienia funkcji Prezesa, Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.03.2003r. wybrał nowego Prezesa Zarządu, został nim Tomasz Barczak – Starosta Mogileński.

Dekretem N. 128/2005/Abp z dnia 17 stycznia 2005 roku Arcybiskup Henryk Muszyński – Metropolita Gnieźnieński powołał Kapelana Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Mogileńskiego, którym został ks. Tomasz Walterbach.


Dnia 2 grudnia 2006 roku odbył się II Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie. W zjeździe uczestniczyli m. in. dh Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, dh Piotr Tomaszewski – Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Bydgoszczy, z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu Andrzej Więckowski, Bartosz Nowacki – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ks. Zenon Rutkowski – Kapelan Wojewódzki ZOSP RP, ks. Tomasz Walterbach – Kapelan ZOSP RP Powiatu Mogileńskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Mogileńskiego. Przewodniczącym obrad został wybrany dh Ryszard Strzelecki, a sekretarzem dh Edyta Kowalska. Przewodniczący powołał prezydium zjazdu w składzie: Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, Przemysław Majcherkiewicz, Wiesław Specht – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie.


W dniu 7 października 2011 roku w Goryszewie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie. Zjazd otworzył witając wszystkich przybyłych gości Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie. W dalszej części Przewodniczący Zjazdu zaproponował powołanie Prezydium Zjazdu w następującym składzie: dh Marian Maślanka członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Marek Kryszak – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie.

Głos zabrali goście, którzy uczestniczyli w dzisiejszym Zjeździe, Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ks. Zenon Rutkowski – Kapelan Wojewódzki PSP, dh Marian Maślanka – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Pan Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie oraz Pan Marek Kryszak – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie.

Podczas pierwszego posiedzenia zarządu wybrano również przedstawiciela i delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:
1. Tomasz Barczak – Prezes
2. Ewaryst Matczak – Wiceprezes
3. Zbysław Woźniakowski – Wiceprezes
4. Ryszard Strzelecki – Sekretarz
5. Przemysław Majcherkiewicz – Skarbnik
6. Marek Kryszak – Członek Prezydium
7. Władysław Domagalski – Członek Prezydium
8. Wiesław Specht – członek Zarządu
9. Włodzimierz Jopek – członek Zarządu
10. Grzegorz Kopinski – członek Zarządu
11. Jan Lewandowski – członek Zarządu
12. Franciszek Łukomski – członek Zarządu
13. Józef Mikulski – członek Zarządu
14. Grzegorz Przybylski – członek Zarządu
15. Erwin Schulz – członek Zarządu
16. Arkadiusz Kowalski – członek Zarządu
17. Piotr Zieliński – członek Zarządu
18. Zbigniew Sip – członek Zarządu
19. Janusz Orlikowski – członek Zarządu
20. Wiesław Gałązka – członek Zarządu
21. Witold Przybysz – członek Zarządu
22. Tomasz Walterbach – członek Zarządu

Skład nowo powołanej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
1. Roman Bąk – Przewodniczący
2. Mariusz Kucharski – Wiceprzewodniczący
3. Jacek Siwek – Sekretarz

Delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali:
1. Jan Lewandowski,
2. Władysław Domagalski,
3. Ryszard Strzelecki,

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrano Tomasza Barczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie.

Opracowanie: Edyta Owsińska/20.10.2011

Stan na 7.10.2016r:

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:

 1. Prezes                                     –  Tomasz Barczak
 2. Wiceprezes                            –  Ewaryst Matczak
 3. Wiceprezes                            –  Janusz Orlikowski
 4. Sekretarz                                –  Ryszard Strzelecki
 5. Skarbnik                                 –  Przemysław Majcherkiewicz
 6. Członek prezydium                 –  Wiesław Gałązka
 7. Członek prezydium                 –  Radosław Gałczyński
 8. Członek zarządu                    –  Włodzimierz Jopek
 9.  Członek zarządu                   –  Grzegorz Kapłoniak
 10.  Członek zarządu                   –  Grzegorz Kopinski
 11.  Członek zarządu                   –  Arkadiusz Kowalski
 12.  Członek zarządu                   –  Marek Kryszak
 13.  Członek zarządu                   –  Marek Langner
 14.  Członek zarządu                   –  Mirosław Leszczyński
 15.  Członek zarządu                   –  Jan Lewandowski
 16.  Członek zarządu                   –  Robert Osiński
 17.  Członek zarządu                   –  Zbigniew Sip
 1. Członek zarządu                    –  Jacek Siwek
 1.  Członek zarządu                   –  Mariusz Wojciechowski
 2. Członek zarządu                    – Janusz Zasadzki
 3. Członek zarządu                    – Piotr Zieliński

 

Skład nowo powołanej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 1. Franciszek Łukomski – Przewodniczący
 2. Czesław Karbownik – Wiceprzewodniczący
 3. Paula Kowalska – Sekretarz
 4. Krzysztof Sip – członek komisji

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrano Tomasza Barczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie.

Opracowanie: Edyta Owsińska/7.12.2016r

Archiwum