Monthly Archives: Sierpień 2015

OSTRZEŻENIE

 

OSTRZEŻENIE

 

W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie pożarami w rolnictwie przypominamy o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej przy ustawianiu stogów.

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

wskazuje:


§ 42

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych – 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

§ 43.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Źródło:  http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php?readmore=752

fot. dh M. Wziętek OSP Strzelno

20150812_043448 (Kopiowanie) 20150812_044905 (Kopiowanie)

UWAGA UPAŁY

Według IMGW-PIB w dniach od 3 sierpnia do 8 sierpnia 2015 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przewiduje się wystąpienie upałów. Temperaturę maksymalną w tych dniach prognozuje się od 33 do 36 stopni.

 upaly

Archiwum