OSP Procyń

Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Procyniu sięga okresu kilkunastu lat przed drugą wojną światową. Ze względu na brak jakichkolwiek informacji pisanych wszystkie dane dotyczące jej powstania i funkcjonowania, spisane zostały na podstawie ustnych przekazów najstarszych mieszkańców Procynia. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie zostały oparte na żadnej dokumentacji.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego naszą jednostkę utworzyli dwaj mieszkańcy Procynia: Jan Dworek i Józef Moczydłowski. Czuwali oni nad jej funkcjonowaniem aż do roku 1939, w którym to wybuch drugiej wojny światowej zawiesił jej działalność. Przez kilka lat po zakończeniu wojny straż nadal nie funkcjonowała. Około roku 1950 jednostkę reaktywował Henryk Łuczak wieloletni prezes OSP. Po jego śmierci funkcję prezesa objął Eugeniusz Wojciechowski. Po zakończeniu jego kadencji działalność Straży po raz kolejny została zawieszona – tym razem na okres dwóch lat. Ta krótka przerwa zwieńczona została wyborem Mieczysława Szymaszka na stanowisko prezesa. Sprawował on swój urząd do połowy lat osiemdziesiątych, kiedy to opiekę nad OSP objął Czesław Śmigielski. W tym też okresie wybudowana została Świetlica Wiejska, a straż zyskała nową remizę. Od roku 1990 prezesem był Andrzej Nurski, który w rozwój jednostki włożył całe swoje serce. To właśnie w trakcie jego kadencji straż wyposażona została w wiele niezbędnych przedmiotów ratowniczo – gaśniczych. W tym właśnie okresie nasza jednostka otrzymała samochód gospodarczy marki ŻUK, który został nagrodzony podczas Rajdu Weteranów Szos.

Opracował: Leszek Maciejewski (16.11.2010)
Zarząd:
Marek Zięba       -    Prezes
Michał Bicki      -    Naczelnik
Leszek Maciejewski   -    Sekretarz
Mariusz Guziałowski   -    Skarbnik
Tomasz Jósiak      -    Gospodarz

Komisja Rewizyjna:
Przemysław Kopeć    -    Przewodniczący
Grzegorz Nurski     -    Sekretarz
Krzysztof Kędzierski  -    Członek

Delegaci:                Przedstawiciele:
Krzysztof Bednarz            Marek Zięba
Mariusz Guziałowski           Michał Bicki
Tomasz Zięba
Przemysław Kopeć
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu OSP Procyń:

Marek Zięba – Prezes

Michał Bicki – Wiceprezes/Naczelnik

Piotr Mieczyński – Z-ca Naczelnika

Leszek Maciejewski – Sekretarz

Mariusz Guziałowski – Skarbnik

Tomasz Jósiak – Gospodarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przemysław Kopeć – Przewodniczący

Krzysztof Bednarz – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Kędzierski – Sekretarz

Przedstawiciel na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Marek Zięba

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Przemysław Kopeć

Piotr Mieczyński

Archiwum