Monthly Archives: Grudzień 2016

Pożar stodoły w Józefowie (gm. Mogilno)

28 grudnia 2016r (środa) około godz. 18:45 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Józefowo (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy Państwowej Straży Pożarnej: GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastępy OSP: GBA 2,5/16 z OSP Padniewo, GBA 2,5/16 i GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa, GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano drewnianą stodołę w całości objętą ogniem. W trakcie rozmowy właściciel poinformował, że z obiektu ewakuował cztery sztuki bydła. W budynku nie było doprowadzonej instalacji elektrycznej.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu trzech prądów wody na palący się obiekt oraz ewakuowano maszynę rolniczą(traktor), który znajdował się bezpośrednio przy stodole. W trakcie działań przy użyciu wideł wyrzucono siano na zewnątrz i przelewano wodą w celu dogaszenia. Po tych czynnościach usunięto elementy konstrukcyjne dachu, które stwarzały zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu obiektu.

Na miejsce przybył patrol Policji

Działania zastępów trwały ok. 3h.

01

img_1791

04

02

05

08

Zdjęcia: p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl), JRG Mogilno

Pożar chłodni w Strzelnie

28 grudnia 2016r (środa) około godz. 12:40 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze mroźni firmy produkcyjnej w Strzelnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy Państwowej Straży Pożarnej: GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24, SHD-19 oraz 2xSLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastępy OSP: GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo, GBA 2,5/25, GCBA 5/35 z OSP Strzelno, GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano silne zadymienie w mroźni firmy produkcyjnej. Pracownicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ewakuowali się przed przybyciem zastępów straży pożarnej.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na zlokalizowaniu źródła ognia, odcięciu dopływu amoniaku do instalacji chłodniczej oraz energii elektrycznej. Ze względu na lokalizację źródła ognia (chłodnia – temperatura -22 st. C) podjęto działania gaśnicze za pomocą gaśnic oraz agregatów proszkowych. Po oddymieniu przystąpiono do ewakuacji zgromadzonych produktów z chłodni. Zniszczone i nadpalone produkty zgromadzone w tekturowych opakowaniach na paletach były wywożone na zewnątrz obiektu i dogaszane. Ze względu na panujące zagrożenie rozszczelnienia instalacji amoniakalnej ustawiono kurtyny wodne w celu ograniczenia zagrożenia. W trakcie ponownego przeliczenia osób ewakuowanych stwierdzono brak jednej osoby. Przystąpiono do poszukiwań brakującej osoby. Poszukiwany pracownik odnalazł się w pomieszczeniu z zaworami zamykającymi instalację amoniakalną (bez obrażeń).

Na miejsce przybyli: Policja, Burmistrz Strzelna, Oficer Operacyjny KW PSP w Toruniu

Działania zastępów trwały ok. 3,5h.

img_0564

img_0563

img_0569

Zdjęcia: OSP Strzelno

Usuwanie skutków orkanu „Barbara” na terenie powiatu

W dniach 26 i 27 grudnia 2016r strażacy JRG Mogilno wspomagani druhami z OSP z terenu Powiatu Mogileńskiego usuwali skutki przejścia przez teren powiatu Orkanu „Barbara”.

Dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odebrali w tych dniach kilkanaście zgłoszeń.

Działania zastępów polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych i złamanych drzew. Działania były prowadzone między innymi w takich miejscowościach jak: Jeziora Wielkie, Szczepanowo, Przyjezierze, Siedluchna, Bielice, Rzadkwin, Kożuszkowo.

W dniu 26 grudnia dyżurny otrzymał zgłoszenie o luźnych elementach gzymsu na jednym z budynków przy ul. Św. Ducha w Strzelnie, które zwisały nad chodnikiem. Działania zastępów polegały na usunięciu tych elementów przy pomocy podnośnika hydraulicznego i podręcznego sprzętu burzącego.

27 grudnia dyżurny PSK otrzymał zgłoszenie o przewróconej naczepie samochodu ciężarowego na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Wronowy (gm. Strzelno). Przyczepa została postawiona na koła przy pomocy ciągnika rolniczego a następnie odholowana na pobliski parking.

img_0557

img_0555

img_0556

20161227_050345

20161227_152313

Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Strzelno i OSP Jeziora Wielkie

Przekazanie maskotek dla KP PSP w Mogilnie

20 grudnia nastąpiło przekazanie kilkudziesięciu maskotek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Stało się tak w związku z zakończeniem akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie przez pedagoga szkolnego Panią Ewę Wypijewską.

Dzięki dobremu sercu uczniów „trójki” udało się zebrać pokaźną ilość maskotek, których zadaniem będzie łagodzenie u dzieci stresu związanego z przeżyciem trudnej czy też niebezpiecznej sytuacji.

W ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy PSP w Mogilnie udzielają wsparcia uczestnikom zdarzeń wśród których są także dzieci. Chcielibyśmy aby w ich świadomości obraz pożaru czy wypadku zatarł się jak najszybciej, a uwaga i pamięć skupiły się na sympatycznej przytulance.

Gratulujemy pomysłu akcji i zapału w działaniu. Jednocześnie dziękujemy za przekazane maskotki, które w razie potrzeby będą przekazywane najmłodszym.


Tradycją stały się już w okresie przedświątecznym odwiedziny uczniów mogileńskiej „Trójki”. W tym roku odwiedzili nas z życzeniami uczniowie klasy IV z  wychowawcą Anną Kluczyńską. Dzieci uczestniczyły w krótkim pokazie, jak i również zaprezentowały swoje zdolności artystyczne śpiewając piosenki.

20161221_105910

20161221_110555

20161221_110558

20161221_111100

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Ani Kluczyńskiej (SP3 w Mogilnie)

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie

20 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Mogilnie odbył się uroczysty Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP połączony ze spotkaniem opłatkowym. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz mł. bryg. Radosław Gałczyński – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, a także mł. kpt. Mariusz Dybicz  – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie.

Spotkanie prowadził i jemu przewodniczył Pan Ewaryst Matczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie. W trakcie Zarządu, Komendanci PSP w Mogilnie przedstawili główne założenia kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź czujność”, podkreślając jak dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi są te zjawiska. Przedstawiono także informację o wykorzystaniu środków finansowych MSWiA dla wsparcia jednostek OSP z terenu Powiatu Mogileńskiego.  Podczas spotkania druhowie podzielili się również opłatkiem i złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

Pan Ewaryst Matczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie podziękował w imieniu Pana Tomasza Barczaka – Starosty Mogileńskiego, będącego również Prezesem zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie oraz swoim własnym  strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, pracownikom cywilnym Komendy oraz wszystkim którzy codzienną swoją pracą i działalnością wspierają straż i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

zdjecie-071

zdjecie-063

zdjecie-061

zdjecie-052

zdjecie-059

zdjecie-008

Tekst: Edyta Owsińska (Starostwo Powiatowe w Mogilnie)

Zdjęcia: Karol Nawrot (Starostwo Powiatowe w Mogilnie)

Szlachetna paczka 2016

Wzorem lat ubiegłych, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie po raz kolejny włączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy za zebrane pieniądze przygotowali paczki, które z pewnością umilą czas radosnego oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia. Warto zauważyć, że w tym roku naszą inicjatywę wsparł Sklep Mięsny „Bystry” z ul. Powstańców Wielkopolskich.

Przekazanie paczek nastąpiło 19 grudnia b.r. (poniedziałek). Paczka trafiła do dwóch potrzebujących rodzin z gminy Mogilno.

img_1759

img_1763

 

Spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

16 grudnia 2016r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście w osobach: st. kpt. Jacek Kaczmarek – Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskkiego, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, Krzysztof Szarzyński – V-ce Starosta Mogileński, Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, ks. Tomasz Walterbach – kapelan Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mogilnie.

Po złożeniu meldunku Z-cy Komendanta Wojewódzkiego przez dowódcę uroczystości – st. kpt. Łukasza Rogalskiego, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie – mł. bryg. Radosław Gałczyński, który powitał przybyłych gości. Komendant podsumował najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w mijającym 2016 r. Podziękował strażakom za zaangażowanie w przeprowadzonych akcjach, a także w pracach na rzecz tutejszej jednostki. Następnie Komendant złożył wszystkim zgromadzonym i ich rodzinom życzenia Bożonarodzeniowe.

Spotkanie było okazją do wręczenia aktu nadania wyższego stopnia służbowego funkcjonariuszowi, który zakończył służbę przygotowawczą.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście złożyli życzenia świąteczne dla wszystkich strażaków Powiatu Mogileńskiego. Głos zabrali: st. kpt. Jacek Kaczmarek – Z-ca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, ks. Tomasz Walterbach – kapelan strażaków.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: KP PSP Mogilno

Pożar komory silnika samochodu osobowego w Mogilnie

15 grudnia 2016r (czwartek) około godz. 7:30 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na ulicy Witosa w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano wydobywający się ogień z komory silnika samochodu osobowego BMW.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody na palącą się komorę silnika, odłączeniu instalacji elektrycznej, zakręceniu zaworu LPG oraz sprawdzeniu wycieków płynów eksploatacyjnych.

Na miejsce zdarzenia przybył także Patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 20min.

img_6371

img_6372

Zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar pomieszczenia piwnicznego w Szczepanowie (gm. Dąbrowa)

14 grudnia 2016r (środa) około godz. 17:50 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze pomieszczenia piwnicznego budynku mieszkalnego w Szczepanowie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy GCBA 5/32 i GBA 2,5/16 z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w pomieszczeniu piwnicznym budynku mieszkalnego. Użytkownik znajdował się na zewnątrz. Poinformował dowódcę, że w pomieszczeniu kotłowni zapaliło mu się składowane tam drewno.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej, podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarciu na palące się drewno. Po ugaszeniu pożaru oddymiono wszystkie pomieszczenia przy użyciu wentylatora oraz sprawdzono miejsce pożaru kamerą termowizyjną.

Działania zastępów trwały ok. 1h 20min.

img_6363

Zdjęcie: JRG Mogilno

Archiwum