OSP Rzadkwin

Aktualny skład zarządu OSP Rzadkwin:

Prezes – Wacław Borkowski
Wiceprezes Naczelnik – Kazimierz Pilichowski
Sekretarz – Aleksander Boliński
Skarbnik – Grażyna Leśna
Gospodarz – Adam Leśny
Członek – Bogumił Boliński
Członek – Krzysztof Mleczko

Archiwum