Komenda

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. 900-lecia 3
88-300 Mogilno

Kontakt telefoniczny:
tel. (+48) 52 3152 651
tel. (+48) 52 3152 351
tel. (+48) 52 3180 115

fax (+48) 52 3152 651

W przypadkach nagłych/alarmowych z terenu powiatu 998.

Ogólny adres e-mail: kadry@pspmogilno.pl


Komendant: [email protected]
Z-ca Komendanta: [email protected]
Dowódca JRG:
Sekretariat:
Powiatowe Stanowisko Kierowania:
Wydział kontrolno-rozpoznawczy:
JRG Mogilno:
Wydział kwatermistrzowsko-techniczny:

Wydział finansowy:
Wydział organizacyjno-kadrowy:

Archiwum