OSP Padniewo

Zarząd:                       
Piotr Zieliński         -    Prezes         
Marcin Zacharenko        -    Wiceprezes       
Mariusz Kucharski        -    Wiceprezes-Naczelnik  
Przemysław Proch        -    Zastępca naczelnika       
Mirosław Polanowski       -    Skarbnik
Żaneta Proch          -    Sekretarz
Marcin Olejnik         -    Członek

Komisja Rewizyjna:
Bogusław Proch     -    Przewodniczący 
Natalia Zawodniak   -    Sekretarz
Grzegorz Mielcarek   -    Członek

Delegaci:                    Przedstawiciele:
Marcin Zacharenko                Piotr Zieliński
Ryszard Proch                 Mariusz Kucharski
Marcin Olejnik                 Żaneta Proch
Mirosław Polanowski
Natalia Zawodniak
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu OSP Padniewo:

Marcin Zacharenko – Prezes

Marcin Olejnik – Wiceprezes

Przemysław Proch – Naczelnik

Wojciech Zawodniak – Z-ca Naczelnika

Żaneta Proch – Sekretarz

Łukasz Gapiński – Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wioleta Zielińska – Przewodniczący

Karolina Marczewska – Sekretarz

Szymon Szajda – Członek

Przedstawiciele na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Przemysław Proch

Piotr Zieliński

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Żaneta Proch

Marcin Zacharenko

Archiwum