Monthly Archives: Kwiecień 2016

Pożar trawy i trzciny na ul. Przemysłowej w Mogilnie

30 kwietnia 2016r około godz. 16:05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stogu trawy i trzciny na ul. Przemysłowej w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się trawę i trzcinę na nieużytkach o powierzchni około 0,4ha. Nie było zagrożenia dla budynków.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na palącą się trawę i trzcinę. W tym celu wykorzystano pompę pływającą „Niagara” oraz autopompę samochodu GBA. W trakcie działań pozostałości dogaszano tłumicami. Podczas działań drobnym utrudnieniem było oddalenie miejsca pożaru od drogi gruntowej o około 50m i fakt iż pożar miał miejsce na grząskim i podmokłym terenie.

Akcja trwała niespełna 2 godziny.

IMG_1282

IMG_1286

IMG_1287

zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar stogu w Strzelnie

29 kwietnia 2016r około godz. 12:00 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stogu na ulicy Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy GCBA 5/35, GBA 2,5/25 z OSP Strzelno i GBA 2,5/16 z OSP Ostrowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano stóg słomy prasowanej w całości objęty ogniem(około 40 balotów słomy).
Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się baloty oraz ich rozgarnięciu i dogaszeniu. Pomocą przy rozgarnianiu słomy służył operator ładowarki teleskopowej (należącej do właściciela).

Akcja trwała 3 godziny

2

3

1

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Pożar trzciny w miejscowości Mokre (gm. Dąbrowa)

23 kwietnia 2016r dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie od dyżurnego  Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o pożarze trzciny nad jeziorem Białe w miejscowości Mokre (gm. Dąbrowa). Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do jednostki ze Żnina, a z treści zgłoszenia nie wynikało jasno na terenie którego powiatu wystąpiło zagrożenie, więc dyżurny skierował do działań zastępy GCBA z JRG Żnin, 2x GBA z OSP KSRG Nowa Wieś Pałucka oraz GBA z OSP Obudno.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny PSK Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie zadysponował do działań zastęp GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się trzcinę na brzegu jeziora na powierzchni około 300m2. Nie występowało zagrożenie dla budynków.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palącą się trzcinę oraz jej dogaszaniu przy użyciu tłumic.

Działania trwały 1 godzinę.

IMG_1256

IMG_1257

IMG_1258

IMG_1259

Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Dąbrowa

Wypadek samochodu osobowego w Dąbrowie

16 kwietnia 2016r około godz. 22:45 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w Dąbrowie.

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp SLRt z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Seat, który po uderzeniu w słup telefoniczny znajdował się na polu. Przewrócony słup blokował jeden pas drogi wojewódzkiej (DW 254). Dwie osoby podróżujące samochodem znajdowały się poza pojazdem. Kierowca bez obrażeń, pasażer z lekką raną przedramienia.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na udzieleniu pomocy przedlekarskiej rannemu pasażerowi, sprawdzeniu szczelności układu paliwowego oraz odłączeniu zasilania w samochodzie. Po opatrzeniu rannego przez Zespół Pogotowia Ratunkowego pozostał on na miejscu zdarzenia. W dalszej fazie działań usunięto słup telefoniczny z drogi oraz usunięto pozostałości pokolizyjne.

Na miejsce przybyli: Policja oraz Pogotowie Ratunkowe

Akcja trwała ponad godzinę.

P1000168

P1000167

Zdjęcia: JRG Mogilno

Wypadek samochodu osobowego w Strzelnie

16 kwietnia 2016r około godz. 16:05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Szulczewskiego w Strzelnie.

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Mercedes, który po czołowym uderzeniu w drzewo znajdował się na jezdni blokując jeden pas ruchu. Dwie osoby podróżujące( mężczyźni) znajdowały się poza pojazdem pod opieką Zespołu Pogotowia Ratunkowego. W czasie badania przez ratownika medycznego nie stwierdzono u nich obrażeń i pozostali na miejscu zdarzenia.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na sprawdzeniu szczelności układu paliwowego, odłączeniu zasilania w pojeździe, pomocy w kierowaniu ruchem drogowym oraz załadunku samochodu na lawetę.

Na miejsce przybyli: Policja oraz Pogotowie Ratunkowe (przed przybyciem pierwszego zastępu Straży Pożarnej)

Akcja trwała około 1,5 godziny.

P1000165

P1000163

Zdjęcia: JRG Mogilno

Uroczystość włączenia jednostki OSP Wójcin do KSRG

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Wójcinie odbyła się uroczystość związana z włączeniem Jednostki OSP Wójcin do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z dniem  19 października 2015 roku jako 204 jednostka w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Pana asp. Piotra Górnego – zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie Panu st. bryg. Arturowi Przybylskiemu – zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP pod batutą Wojciecha Skowrona i w obecności pocztu sztandarowego w składzie: Patryk Maciejewski, Jan Małecki i Marcin Kawczyński odśpiewano hymn strażacki Rycerze Floriana.

Po hymnie nastąpiła najważniejsza część uroczystości a mianowicie wręczenie aktu porozumienia o włączeniu jednostki do systemu. Odczytania i wręczenia aktu na ręce Pana Jacka Siwka – Prezesa OSP Wójcin dokonał Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP. Pan Artur Przybylski zwrócił uwagę na fakt, że Jednostka OSP Wójcin otoczona jest lasami i to będzie ich specjalizacja, czyli gaszenie lasów, w tym kierunku będą pozyskiwać sprzęt, podkreślił również, że łatwo jest zakupić sprzęt lecz zdecydowanie trudniej jest pozyskać członków takiego stowarzyszenia jakim jest jednostka OSP, którzy działają dla bezpieczeństwa obywateli.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Andrzej Siwek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, st. bryg. Artur Przybylski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP Województwa Kujawsko – Pomorskiego, st. bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie,  Krzysztof Szarzyński – Wicestarosta Mogileński, Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Ewaryst Matczak – Burmistrz Strzelna będący również Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Zbysław Woźniakowski – Wójt Gminy Jeziora Wielkie będący również Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Jacek Siwek – Prezes OSP Wójcin,  Mirosław Leszczyński – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Mogilnie, Adam Tomaszewski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, Halina Płachcińska – Sołtys Wójcina,  przedstawiciele 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, prezesi i członkowie jednostek OSP Powiatu Mogileńskiego, członkowie jednostki OSP Wójcin.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do remizy na poczęstunek.

 

5

1

2

3

4

9

6

7

_DSC0493

10

Tekst  dzięki uprzejmości p. Edyty Owsińskiej (Starostwo Powiatowe w Mogilnie) zdjęcia dzięki uprzejmości  p. Pawła Lachowicza (Tygodnik „Pałuki”).

Plama substancji ropopochodnej w miejscowości Stawiska (gm. Mogilno)

8 kwietnia 2016r około godz. 20:15 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o plamie ropopochodnej w miejscowości Stawiska (gm. Mogilno)

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GBA 1,5/30 z OSP Wylatowo.

Po przybyciu na miejsce zastano rozległą plamę substancji ropopochodnej (o długości około 3km i szerokości miejscami ok.0,5m). Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na usunięciu substancji przy użyciu dyspergentu Sintan oraz sorbentu Compact. Następnie przystąpiono do spłukania całej powierzchni prądami wody.

Na miejsce przybyła także Policja.

Działania zastępów trwały około 2,5 godziny

12970361_889484294496053_464235066_o

12962412_889484347829381_2090106987_o

12952932_889484291162720_2031018095_o

Zdjęcia: dh Hubert Nowakowski (OSP Wylatowo)

Wypadek samochodu osobowego w Jeziorkach (gm. Strzelno)

6 kwietnia 2016r około godz. 19:45 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Jeziorki (gm. Strzelno).

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy w przydrożnym rowie drogi krajowej (DK15). Samochodem podróżowała jedna osoba, która znajdowała się pod opieką Zespołu Pogotowia Ratunkowego (bez urazów).

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej, zakręceniu zaworu gazu LPG, postawieniu samochodu na koła oraz uprzątnięciu pozostałości po kolizyjnych.

Na miejsce przybyli: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Akcja trwała 1,5 godziny.

FullSizeRender

IMG_1165

IMG_1169

Zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar traw w Chabsku (gm. Mogilno)

6 kwietnia 2016r około godz. 19:00 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze traw w miejscowości Chabsko (gm. Mogilno).

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GBA 1,5/30 z OSP Wylatowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się trawę na nieużytkach rolnych, na powierzchni około 200 m2.

Miejsce akcji zabezpieczono.  Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarciu na palącą się trawę oraz dogaszeniu jej przy użyciu tłumic.

Akcja trwała około pół godziny.

IMG_1158

IMG_1160

IMG_1161

IMG_1163

IMG_1156

Zdjęcia: JRG Mogilno

Wypadek samochodu ciężarowego w Proszyskach (gm. Jeziora Wielkie)

6 kwietnia 2016r około godz. 8:05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego w miejscowości Proszyska (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań skierowano zastępy GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy SLRd i GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy wraz z naczepą po wcześniejszym uderzeniu w przydrożne drzewo. Naczepa samochodu ciężarowego znajdowała się na drodze krajowej blokując ją w całości. Osoby jadące samochodem ciężarowym wydostały się z pojazdu o własnych siłach i przebywały na poboczu drogi. Kierowca bez obrażeń natomiast pasażer uskarżał się na ból kręgosłupa.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów straży polegały na udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanemu pasażerowi (przeprowadzono stabilizację kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz wdrożono postępowanie przeciwwstrząsowe), równolegle z działaniami medycznymi przystąpiono do przelewania paliwa z uszkodzonego zbiornika samochodu do zbiorników zastępczych. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję i odholowaniu uszkodzonego zestawu przystąpiono do zneutralizowania rozlanych płynów eksploatacyjnych pojazdu.

Na miejsce przybyli: Policja (przed przybyciem straży), Pogotowie Ratunkowe, Pomoc drogowa, przedstawiciel GDDKiA

Akcja trwała ponad 3 godziny

IMG_1138

IMG_1135

IMG_1136

IMG_1137

Zdjęcia: JRG Mogilno

Archiwum