OSP Krzekotowo

Jednostka OSP Krzekotowo powstała w 1918 roku, obecnie liczy 15 członków, sześciu z nich posiada kurs podstawowy. Jednostka posiada NIP, REGON oraz jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyposażenie jednostki to samochód ciężki marki Żuk, motopompa Polonia PO5R i sprzęt pomocniczy. Jako ciekawostkę można dodać, że jednostka posiada również zabytkowy wóz strażacki konny.
Jednostka OSP Krzekotowo bierze czynny udział w akcjach pożarniczo – gaśniczych, organizuje zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, udziela się przy różnych pracach społecznych oraz jest jednostka reprezentacyjną w kościele parafialnym.

Skład Zarządu:
● Piotr Rejdak – Wiceprezes,
● Janusz Woźniak – Wiceprezes – Naczelnik,
● Marek Ostrowski – Z-ca Naczelnika,
● Dariusz Konrad – Sekretarz,
● Jacek Owczarzak – Skarbnik,

Skład Komisji Rewizyjnej:
● Krystian Kwiatkowski – Przewodniczący,
● Piotr Kasprowicz – Wiceprzewodniczący,
● Jacek Nowakowski – Członek

Opracowanie: Edyta Owsińska/12.04.2010
Archiwum