Jak jest ubrany zawodowy strażak?

Jak jest ubrany zawodowy strażak?

Praca strażaka jest bardzo wymagająca i niebezpieczna. Straż kojarzy się najbardziej z gaszeniem pożarów, ale strażacy biorą przecież udział w różnorodnych akcjach ratunkowych. Usuwają szkody po nawałnicach, często są wcześniej niż pogotowie przy wypadku drogowym i bywa, że muszą rozcinać rozwalony samochód, by wydostać rannych. Oprócz tego prowadzą akcje ratunkowe na wodzie czy na wysokościach (nawet ściągają koty z czubków drzew). Tak niebezpieczna praca wymaga odpowiedniego ubrania, aby strażacy mogli czuć się podczas każdej akcji bezpiecznie. Jak więc ubrani są zawodowi strażacy?

Kampania informacyjno – edukacyjna „W kolejce po życie!”

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy 112 funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. W naszym województwie operatorzy obsługujący połączenia alarmowe na numer 112 w 2018 r. odebrali blisko 1,5 mln połączeń!

Tego dnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz rozpoczął kampanie informacyjno-edukacyjną „W kolejce po życie!”, która ma uświadomić społeczeństwo w jakich sytuacjach powinniśmy wybierać numer 112 na swoich telefonach!

Czy wiesz, że pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne, straż miejska, służby ratunkowe nad wodą i w górach to instytucje, które MAJĄ SWÓJ OSOBNY ZGŁOSZENIOWY NUMER TELEFONU ?!!!
Pamiętaj! Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,

W 2018 roku w naszym województwie było ponad milion czterysta tysięcy zgłoszeń pod numer 112. Ponad 76% było: fałszywych, złośliwych, anulowanych… Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Nie blokuj! 112 – kolejka po życie!

Organizatorem kampanii jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Źródło: KPUW

Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Źródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Punkt informacyjny kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

W związku kampanią społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, uruchomiony został punkt informacyjny polegający na udzielaniu informacji osobom zainteresowanym ochroną przed zagrożeniami pożarowymi, w tym zagrożeniami związanymi z zatruciami tlenkiem węgla.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w w/w sprawie są:

 • Poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: st. kpt. Patryk Kaczmarek, tel. kontaktowy 52 315 23 51 wew.113, adres email: ,
 • Całodobowo 7 dni w tygodniu, dyżurni Powiatowego Stanowiska Kierowania w Mogilnie: asp. sztab. Krzysztof Meller, asp. sztab. Patryk Szczepankiewicz, mł. asp. Grzegorz Zawiasiński, st. ogn. Adam Wanecki, st. ogn. Mariusz Madyjewski, tel. kontaktowy 52 315 23 51, adres email: .

Kolizja 2 samochodów osobowych na ul. Hallera w Mogilnie

24 lutego 2019 r. (niedziela) ok. godz. 17:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 2 samochodów osobowych na ul. Hallera w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po wcześniejszym zderzeniu. Kierowcy znajdowali się na zewnątrz pojazdów bez obrażeń. Pasażerka Renault znajdowała się w pojeździe, uskarżając się na ból kręgosłupa w odcinku szyjnym. Policja na miejscu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na stabilizacji oraz unieruchomieniu odcinka szyjnego kręgosłupa poprzez założenie kołnierza szyjnego. Za pomocą sorbentu usunięto z jezdni płyny eksploatacyjne, które wyciekły w wyniku zderzenia. Następnie pojazdy usunięto na pobliski parking. Osoba poszkodowana po przebadaniu przez PRM, pozostała na miejscu zdarzenia.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały około 30 min.

 

Ostrzeżenia na dzień 21/22.02.2019 – Oblodzenie

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 21.02.2019 do godz. 09:00 dnia 22.02.2019

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -6°C do -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB

Zebranie sprawozdawcze i przekazanie wozu dla OSP Niestronno

16 lutego 2019 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestronnie (gm. Mogilno) odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Jelcz GCBA 5/24.

Uroczystości rozpoczęły się od wysłuchania hymnu strażackiego oraz powitania zaproszonych gości przez prezesa OSP Niestronno dh Janusza Myszkowskiego. Następnie dh Krzysztof Sip przedstawił rys historyczny wozów bojowych jednostki.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie przez burmistrza Leszka Duszyńskiego dowodu rejestracyjnego i kluczyków na ręce naczelnika OSP Niestronno dh Łukasza Ostrowskiego.

Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Zbigniew Filipiak.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali nowego pojazdu.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie bryg. Radosław Gałczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie Tomasz Barczak, Starosta Mogileński Bartosz Nowacki, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej dh Zbigniew Sitarz, Komendant Gminny ZOSP RP w Mogilnie dh Mirosław Leszczyński, Wiceprezes Zarządu Miejsko – Gminnego w Mogilnie Zbigniew Sip, Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Radny Powiatowy Jan Bartecki,, ks. Zbigniew Filipiak – proboszcz miejscowej parafii, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz zaproszeni goście.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz posiada sześcioosobową kabinę załogi, zbiornik wodny o pojemności 5000l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 500l, autopompę o wydajności 2400l/min, linię szybkiego natarcia.

Po uroczystym przekazaniu wozu odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: OSP Niestronno

Tekst: Monika Nowakowska

Kolizja samochodu osobowego w Proszyskch (gm. Jeziora Wielkie)

15 lutego 2019 r. (piątek) ok. godz. 16:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego w Proszyskach (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz GBA 2,5/16 z OSP Wójcin, GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie i GCBA 5/35 z OSP Strzelno.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy znajdujący się częściowo w przydrożnym rowie częściowo na jezdni, który blokował jeden pas ruchu DK25. Patrol Policji na miejscu. Podróżujące 4 osoby znajdowały się poza pojazdem – bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu energii elektrycznej w pojeździe, sprawdzeniu szczelności układów płynów eksploatacyjnych – brak zagrożenia. Na czas prowadzonych działań ruch odbywał się wahadłowo. W dalszej kolejności pojazd został usunięty na parking przydrożnej restauracji.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 2h.

Zdjęcia: dh Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Kolizja 2 samochodów w Wymysłowicach (gm. Strzelno)

15 lutego 2019 r. (piątek) ok. godz. 07:55 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 2 samochodów na DK 25 w pobliżu miejscowości Wymysłowice (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz GBA 2,5/25 i GCBA 5/35 z OSP Strzelno a także 2 zastępy z JRG 1 Inowrocław.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy przewożący wodę pitną stojący przodem w rowie, a tył auta na jezdni. Przód samochodu osobowego znajdował się pomiędzy kabiną samochodu ciężarowego, a miejscem załadowczym. Samochodami podróżowali sami kierowcy, którzy opuścili pojazdy przed przybyciem służb. W trakcie zderzenia doszło do pożaru komory silnika pojazdu osobowego. Kierowcy podjęli próbę gaszenia przy użyciu gaśnic.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu wody na komorę silnika. W celu eliminacji ukrytych zarzewi ognia sprawdzono pojazd kamerą termowizyjną. Ze względu na brak dojścia do ogniska pożaru podjęto decyzję o odciągnięciu samochodu osobowego od ciężarowego w celu lokalizacji źródła ognia. Zastępy odłączyły akumulatory w samochodach. Dalsze działania polegały na kierowaniu ruchem na drodze krajowej. Osoba poszkodowana po przebadaniu przez ZRM pozostała na miejscu działań.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ponad 1h.

Zdjęcia: dh Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Kolizja 3 samochodów na DK 15 w pobliżu Wylatowa (gm. Mogilno)

8 lutego 2019 r. (piątek) ok. godz. 18:55 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 3 samochodów na DK 15 w pobliżu Wylatowa (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Opel Astra (podróżowała jedna osoba), Opel Astra kombi (podróżowały dwie osoby) znajdujące się na DP 2417C oraz Volkswagen  T5 (podróżowało 7 osób w tym troje dzieci) na DK 15 po wcześniejszej kolizji. Osoby podróżujące poza pojazdami bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w samochodach, kierowaniu ruchem na DK 15. Następnie usunięto pozostałości powypadkowe i zneutralizowano rozlane płyny eksploatacyjne.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 2h.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Czołowe zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym w Kwieciszewie (gm. Mogilno)

6 lutego 2019 r. (środa) ok. godz. 06:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego i ciężarowego w Kwieciszewie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastęp GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy z naczepą (cysterna, bez ładunku) oraz samochód osobowy Fiat po wcześniejszym czołowym zderzeniu. Pojazdy znajdowały się na prawym pasie drogi. Kierowca samochodu ciężarowego opuścił pojazd o własnych siłach, kierowca samochodu osobowego znajdował się w pojeździe z licznymi obrażeniami ciała.

Miejsce akcji zabezpieczono. Podjęto natychmiastową decyzję o ewakuacji poszkodowanego kierowcy samochodu osobowego na nosze typu deska. W trakcie ewakuacji przystąpiono do udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. Po przybyciu na miejsce zespołu PRM dalsze udzielanie pomocy odbywało się wspólnie z ratownikami pogotowia. Odcięto dopływ prądu z akumulatorów, sprawdzono szczelność układu paliwowego a w dalszej części działań udzielono pomocy policji w kierowaniu ruchem w miejscu wypadku.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 3h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Pożar budynku gospodarczego w Gaju (gm. Jeziora Wielkie)

5 lutego 2019 r. (wtorek) ok. godz. 12:25 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Gaju (gm. Jeziora Wielkie).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24, SHD-19 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie, GBA 2,5/16 z OSP Wójcin i GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano mieszkańców, którzy podali jeden prąd wody z węża ogrodowego na palący się torf we workach, który wykorzystywano do zasadzenia sadzonek w szklarni. Przed zastępami odłączono zasilanie elektryczne na głównym zabezpieczeniu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu prądu wody przy użyciu szybkiego natarcia na palący się torf a następnie wyniesiono piec węglowy i worki z torfem na zewnątrz budynku.

Działania zastępów trwały blisko 1,5h.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Kolizja 2 samochodów osobowych w miejscowości Wszedzień (gm. Mogilno)

3 lutego 2019 r. (niedziela) ok. godz. 16:20 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji 2 samochodów osobowych w miejscowości Wszedzień (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po zderzeniu. Oba pojazdy znajdowały się poza jezdnią w przydrożnym rowie – brak jakichkolwiek wycieków. Samochodem Opel Meriva podróżowały 3 osoby, a samochodem Opel Astra jedna osoba – wszyscy bez obrażeń znajdowali się poza pojazdami. Ruch na DW 254 odbywał się wahadłowo.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu zasilania w pojazdach, zakręceniu butli z gazem LPG. Do czasu przybycia Policji, strażacy kierowali ruchem drogowym.

Na miejsce zdarzenia przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały około 40min.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

1 2 3 47

Archiwum