OSP Wszedzień

Aktualny skład zarządu OSP Wszedzień:

Dawid Smyk – Prezes

Łukasz Woźniak – Wiceprezes/Naczelnik

Narbert Stasiak – Sekretarz

Jarosław Kwiatkowski – Skarbnik

Andrzej Węgrzyn – Gospodarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przemysław Tomczak – Przewodniczący

Janusz Tomczak – Sekretarz

Marcin Mądrzak – Członek

Przedstawiciel na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Dawid Smyk

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Dawid Smyk

Łukasz Woźniak

Archiwum