OSP Bielice

Aktualny skład zarządu OSP Bielice:

Andrzej Guźniczak – Prezes

Wojciech Galus – Wiceprezes/Naczelnik

Mateusz Jakubowski – Z-ca Naczelnika

Jacek Piekarski – Sekretarz

Mariusz Szyszka – Skarbnik

Piotr Piekarski – Gospodarz

Dominika Nowińska – Kronikarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Maciej Sobczak – Przewodniczący

Maciej Szymczak – Sekretarz

Przedstawiciel na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Andrzej Guźniczak

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Maciej Szymczak

Piotr Piekarski

Archiwum