Monthly Archives: Maj 2017

Pogadanka związana z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, strażacy z KP PSP w Mogilnie przekazali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a funkcjonariusze ruchu drogowego z mogileńskiej komendy przeszkolili uczestników rowerowej pielgrzymki z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Wczorajsza (28.05.2017) VIII Pielgrzymka Rowerowa do Sanktuarium Maryjnego w Gościeszynie zorganizowana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie zgromadziła 80 osób.

Zanim jednak rowerzyści wyruszyli na trasę wiodącą przez drogi gminy Mogilno i Rogowo, spotkali się z nimi policjanci oraz strażacy. Pielgrzymka było doskonałą okazją by mundurowi przekazali uczestnikom kilka porad dotyczących poruszania się kolumn rowerowych po drogach. Funkcjonariusze ruchu drogowego przypomnieli, że kolumna rowerowa może liczyć maksymalnie 15 osób, a odstęp pomiędzy każdą kolejną grupą musi wynosić 200 metrów. Ponadto wskazali, że zawsze trzeba dbać o sprawność techniczną roweru: przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się czy prawidłowo działa przynajmniej jeden hamulec, czy działają światła, czy rower jest wyposażony w sprawny dzwonek i odblaski. Przy okazji omówili zasady postępowania w przypadku zaistnienia wypadku drogowego. Strażacy przekazali natomiast specjalistyczną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pokazali w jaki sposób zachować bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy, a także demonstrowali, jak należy sprawdzać stan poszkodowanego. Podczas krótkiego pokazu pielgrzymi byli instruowani jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Osoby chętne mogły spróbować swoich sił w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Zdobyte umiejętności i wiedza z pewnością przyda się wszystkim, nie tylko podczas kolejnych rowerowych wypraw.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Uroczyste obchody Dnia Strażaka 2017

W dniu 17 maja 2017r. w Mogilnie, odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W roku 2017 przypada również 25 – lecie istnienia Państwowej Straży Pożarnej, w mogileńskich obchodach Dnia Strażaka nie zabrakło więc akcentu związanego z tym jubileuszem.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Św. Faustyny w Mogilnie uroczystą mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin, którą celebrował ks. Tomasz Walterbach – Kapelan Związku Mogileńskiego. Jak co roku oprócz funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz zaproszonych gości we mszy uczestniczyli również sympatycy pożarnictwa i uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie, którzy zawsze przygotowują niespodziankę dla strażaków.

Po mszy świętej nastąpiła dalsza część uroczystości na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. W uroczystym apelu uczestniczyli m. in. Pan st. kpt. Jacek Kaczmarek – zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Pan Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego, Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Krzysztof Szarzyński – Wicestarosta Mogileński, Pani Teresa Kujawa – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Pan Ewaryst Matczak – Burmistrz Strzelna, ks. Tomasz Walterbach – kapelan Związku Mogileńskiego, Pan Przemysław Tulibacki – Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie, Pani Ewa Strzelecka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Pan Marek Gotowała – Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie, Pani Urszula Piwek – Brejecka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mogilnie, Pan Janusz Brożbar – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego KPMG w Palędziu Dolnlym, Pan Marcin Balcerzak – przedstawiciel 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Pan Marek Malak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki, Pan Andrzej Kaczmarek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie. W uroczystości brali również udział emerytowani pracownicy na czele z Panem Markiem Kryszakiem – Komendantem Powiatowym PSP w latach 2009 – 2016, obecni pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu. W ceremonii uczestniczyli także współpracownicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów pracy i instytucji oraz przedstawiciele mediów, pracownicy cywilni i współpracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez st. kpt. Łukasza Rogalskiego (Dowódcy JRG Mogilno) st. kpt. Jackowi Kaczmarkowi – Zastępcy Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o gotowości pododdziału do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka.

Kolejnym punktem uroczystości było podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy stanowili: kpt. Karol Jagodziński, ogn. Waldemar Łukomski, st. sekc. Łukasz Popielski.

W dalszej części głos zabrał mł bryg. Radosław Gałczyński – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, witając wszystkich przybyłych na uroczystość gości, a w szczególności strażaków.

Dzień strażaka to doskonały moment do uhonorowania i wyróżnienia zasłużonych strażaków. Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W tej części wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń i wyższych stopni odczytał Mariusz Dybicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Brązowy medal „Za długoletnią służbę” kpt. Mariuszowi Dybiczowi.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski przyznał Dyplom mł. bryg. Radosławowi Gałczyńskiemu za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Uroczyste wręczenie medalu oraz dyplomu odbędzie się 20 maja 2017 r. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Toruniu.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 7/OP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

st. kpt. Łukaszowi SZULC

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zmianami) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 134, 137 i 138 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał z dniem 04 maja 2017 r.:

stopień STARSZEGO KAPITANA

kpt. Łukaszowi SZULC 

stopień KAPITANA

mł. kpt. Mariuszowi DYBICZOWI

mł. kpt. Karolowi JAGODZIŃSKIEMU

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zmianami) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 2/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał z dniem 04 maja 2017 r.:

stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO

st. asp. Piotrowi GÓRNEMU

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zmianami) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 141/kadr/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał z dniem 04 maja 2017 r.:

stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA

st. ogn. Adamowi KOPINSKIEMU

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 4 oraz 52 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zmianami) Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. nadał z dniem 04 maja 2017r.:

stopień STARSZEGO OGMIOMISTRZA

ogn. Karolowi ROJEK

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Łukaszowi POPIELSKIEMU

stopień SEKCYJNEGO

st. str. Tomaszowi DUSZYŃSKIEMU

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa kujawsko-pomorskiegoUchwałą nr 147/2017 z dnia 2 marca 2017 r. nadało:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Karolowi Jagodzińskiemu,

Patrykowi Kaczmarkowi,

Łukaszowi Szulc,

Adamowi Waneckiemu,

Adamowi Wirbickiemu,

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa kujawsko-pomorskiego Uchałą nr 19/5/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. nadało:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

Markowi Malakowi

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Decyzją z dnia 27 kwietnia 2017 r. przyznał wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej w uznaniu zaangażowania i wzorowego wykonywania obowiązków służbowych dla:

asp. Mariusza Politowskiego,

mł. ogn. Marcina Skrobak.

Z okazji 25 – lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie przyznał okolicznościowe dyplomy jako podziękowanie za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:

st. kpt. Jackowi Kaczmarkowi – Z-cy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Panu Tomaszowi Barczakowi,

Panu Janowi Barteckiemu,

Panu Leszkowi Duszyńskiemu,

Pani Teresie Kujawie,

Panu Ewarystowi Matczakowi,

Panu Zbysławowi Woźniakowskiemu,

nadkomisarzowi Przemysławowi Tulibackiemu,

Panu Mirosławowi Kuss,

Nadleśniczemu Markowi Malakowi,

Nadleśniczemu Andrzejowi Kaczmarkowi,

Pani Urszuli Piwek-Brejeckiej,

Pani Ewie Strzeleckiej,

Panu Tadeuszowi Szymańskiemu,

Panu Przemysławowi Majcherkiewiczowi,

Ks. Tomaszowi Walterbach,

Panu Wiesławowi Gałązce,

Panu Januszowi Orlikowskiemu,

Panu Ryszardowi Strzeleckiemu,

Pani Edycie Owsińskiej,

bryg. w stanie spocz. Markowi Kryszakowi,

asp. sztab. w stanie spocz. Romanowi Piecykowi,

kpt. w stanie spocz. Krzysztofowi Grzelakowi,

asp. sztab. w stanie spocz. Grzegorzowi Kwaśniewskiemu,

st. kpt. Łukaszowi Rogalskiemu,

asp. sztab. Piotrowi Górnemu,

Pani Grażynie Wiśniewskiej.

W imieniu wszystkich awansowanych i wyróżnionych głos zabrał st. kpt Łukasz Szulc.

W trakcie uroczystości nastąpiło też poświęcenie i przekazanie samochodu specjalnego Nissan Navara dla KP PSP w Mogilnie.

Samochód operacyjny Nissan Navara 2,3 dCi został zakupiony dzięki wsparciu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego, Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Janusza Halaka oraz Prezesa Zarządu Gas Storage Poland Pana Krzysztofa Hnatio. Zakup dofinansowany został także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celowość zakupu samochodu o charakterze operacyjnym została wytypowana przy uwzględnieniu lokalnych zagrożeń i warunków naturalnych mogących wystąpić na terenach Kawernowych Podziemnych Magazynów Gazu, a mianowicie: częstotliwość występowania pożarów, klęsk żywiołowych, charakterystyki geograficznej i topograficznej terenu, obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi i zagrożenia wybuchem, infrastruktury komunalnej i przemysłowej, charakterystyki istniejących szlaków komunikacyjnych oraz cieków, układu komunikacyjnego oraz czasu dojazdu.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Galeria zdjęć:

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: dh. Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Tekst: dh. Edyta Owsińska (OSP Gębice)

Spotkania związane z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Dnia 9.05.2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie odbyło się pierwsze spotkanie związane z kampanią społeczną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. Podczas spotkania strażacy opowiadali o wszelkich aspektach pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Omówiono zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i profilaktyką pożarową, m.in. bezpieczny wypoczynek nad wodą, bezpieczeństwo pożarowe w domu, itp.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu tut. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Chętni mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dnia 15.05.2017 r. w na terenie Przedszkola nr 1 w Mogilnie odbyło się kolejne spotkanie związane z kampanią społeczną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W spotkaniu uczestniczyła dyrekcja przedszkola, dzieci i ich opiekunowie, w sumie ok. 110 osób. Podczas wizyty w przedszkolu strażacy opowiadali o pracy w Państwowej Straży Pożarnej. W związku ze zbliżającymi się wakacjami omówiono zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą oraz bezpieczeństwem pożarowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu GBA 2,5/16.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Dachowanie samochodu osobowego w Jeziorach Wielkich

6 maja 2017r (sobota) około godz. 11:50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Jeziorach Wielkich.

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy BMW leżący na dachu częściowo na poboczu i jezdni. Samochodem podróżował tylko mężczyzna.  Kierowca BMW w chwili przybycia pierwszego zastępu straży znajdował się w karetce.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na kierowaniu ruchem na drodze krajowej oraz usunięciu z jezdni ziemi i grysu. Rozlane płyny eksploatacyjne usunięto za pomocą sorbentu.

Na miejsce zdarzenia przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej przybył patrol Policji oraz Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 2h.

Zdjęcie: JRG Mogilno

 

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

Video w poniższym linku:

https://youtu.be/iF6SjfE7gbU

Wszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień – zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt , że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym  zaufaniem społecznym wśród Polaków.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Gasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja.

Bezpośredni link do materiału na stronie MSWiA:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16059,4-maja-Miedzynarodowy-Dzien-Strazaka.html

Źródło: MSWiA

Kolizja samochodu osobowego w Mierucinie (gm. Dąbrowa)

3 maja 2017r (środa) około godz. 22:40 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego w miejscowości Mierucin (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastęp SLRt z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Renault leżący na dachu i blokujący całkowicie pas jezdni. Osoba kierująca oddaliła się z miejsca zdarzenia przed przybyciem służb ratunkowych.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w pojeździe, sprawdzeniu wycieków płynów eksploatacyjnych. Po oględzinach  pojazd postawiono na koła poza pasem jezdni oraz uprzątnięto pozostałości pokolizyjne.

Na miejsce przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały niespełna 1h

Zdjęcia: JRG Mogilno, oraz dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

Dnia 28 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie odbyły się eliminacje Wojewódzkie XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem Turnieju jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego na czele z Panem Zdzisławem Dąbrowskim – Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Gospodarzem tegorocznego turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mogilnie, którego Prezesem jest Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński.

Do konkursu zgłoszono 60 laureatów eliminacji powiatowych z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Do etapu wojewódzkiego z Powiatu Mogileńskiego zakwalifikowali się: w kategorii szkół podstawowych – Hanna Zacharenko – Szkoła Podstawowa w Padniewie, w kategorii szkół gimnazjalnych – Roksana Owsińska – Gimnazjum w Bielicach, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Miłosz Lachawiec – Zespół Szkół w Mogilnie, który jednak ze względu na inne obowiązki nie mógł przystąpić do turnieju, na jego miejsce zgłoszono do udziału w turnieju Kamila Brejeckiego, który zajął drugie miejsce w eliminacjach powiatowych.

Pierwszy etap to część pisemna polegająca na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań, w każdym pytaniu była tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Członkami komisji oceniających uczniów byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uczniów w części pisemnej oceniała komisja w składzie:

bryg. Marceli Pilewski – Przewodniczący,

kpt. Ewa Piotrowska – sekretarz,

mł bryg. Maciej Krzemkowski – członek komisji,

sekc. Maciej Bulkowski – członek komisji

st. kpt. Patryk Kaczmarek – członek komisji,

 

Po tej części wyłoniono po 5 osób z każdej kategorii, które zakwalifikowały się do etapu ustnego, w którym każdy zawodnik odpowiadał na 5 pytań.

Uczniów w części ustnej oceniała komisja w składzie:

bryg. Marceli Pilewski – Przewodniczący,

kpt. Ewa Piotrowska – sekretarz,

mł bryg. Maciej Krzemkowski – członek komisji,

sekc. Maciej Bulkowski – członek komisji,

st. kpt. Patryk Kaczmarek – członek komisji,

kpt. Marek Ruciński – członek komisji,

 

Klasyfikacja pierwszych pięciu miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe

1 miejsce Maciej Politowski – Powiat Toruński

2 miejsce Hubert Wituła- Powiat Brodnicki

3 miejsce Alan Jagodziński – Powiat Nakielski

4 miejsce Szymon Okonek – Powiat Tucholski

5 miejsce Hanna Zacharenko – Powiat Mogileński

 

II grupa wiekowa – gimnazja

1 miejsce Kacper Dolecki – Powiat Brodnicki

2 miejsce Kacper Mazurczak – Powiat Inowrocławski

3 miejsce Robert Kawalec – Powiat Chełmiński

4 miejsce Magdalena Grabowska – Powiat Toruński

5 miejsce Krystian Koziński – Powiat Radziejowski

 

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce Faustyna Grabowska – Powiat Toruński

2 miejsce Patryk Żółtek – Powiat Bydgoski

3 miejsce Kamil Brejecki – Powiat Mogileński

4 miejsce – Weronika Więczkowska – Powiat Golub Dobrzyń

5 miejsce Jakub Ćwik – Powiat Chełmiński

Nagrody uczestnikom turnieju wręczyli: Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, st. kpt. Jacek Kaczmarek – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarniczej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, mł. bryg. Radosław Gałczyński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Autorzy zdjęć: Karol Nawrot, Karol Olejnik, Szymon Jankowski (Starostwo Powiatowe w Mogilnie).

Tekst: Edyta Owsińska (Starostwo Powiatowe w Mogilnie).

Archiwum