Dystynkcje OSP

Członkowie OSP:

strażak

strazak_m
starszy strażak

starszystrazak_m
dowódca roty

dowodcaroty_m
pomocnik dowódcy sekcji

pomocnikdowodcysekcji_m
dowódca sekcji

dowodcasekcji_m
pomocnik dowódcy plutonu

pomocnikdowodcyplutonu_m
dowódca plutonu

dowodcaplutonu_m

Zarząd OSP:

członek zarządu

czlonekzarzadu_m
zastępca naczelnika

zastepcanaczelnika_m
wiceprezes naczelnik

wiceprezesnaczelnik_m
prezes

prezes_m

Komisja Rewizyjna OSP:

członek komisji rewizyjnej

czlonekkomisjirewizyjnej_m
przewodniczący komisji rewizyjnej

przewodniczacykomisjirewizyjnej_m

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

członek zarządu

gczlonekzarzadu_m
członek prezydium zarządu

gczlonekprezydiumzarzadu_m
wiceprezes zarządu komendant gminny

gwiceprezeszarzadukomendantgminny_m
prezes

gprezes_m

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP:

członek komisji rewizyjnej

gczlonekkomisjirewizyjnej_m
przewodniczący komisji rewizyjnej

gprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

Pozostałe funkcje Oddziału Gminnego ZOSP RP:

kapelan gminny

kapelangminny_m

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

członek zarządu

pczlonekzarzadu_m
członek prezydium zarządu

pczlonekprezydiumzarzadu_m
wiceprezes zarządu

pwiceprezeszarzadu_m
prezes zarządu

pprezeszarzadu_m

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

członek komisji rewizyjnej

 

pczlonekkomisjirewizyjnej_m

wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej

pwiceprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

przewodniczący komisji rewizyjnej

pprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

Pozostałe funkcje Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

kapelan powiatowy

kapelanpowiatowy_m

Zarząd Oddział Wojewódzki ZOSP RP:

członek zarządu

wczlonekzarzadu_m
członek prezydium zarządu

wczlonekprezydiumzarzadu_m

wiceprezes zarządu

wwiceprezeszarzadu_m

prezes zarządu głównego

wprezeszarzaduglownego_m

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:

członek komisji rewizyjnej

wczlonekkomisjirewizyjnej_m
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej

wwiceprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

przewodniczący komisji rewizyjnej

wprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:

członek sądu honorowego

wczloneksaduhonorowego_m
wiceprzewodniczący sądu honorowego

wwiceprzewodniczacysaduhonorowego_m

przewodniczący sądu honorowego

wprzewodniczacysaduhonorowego_m

Pozostałe funkcje Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:

kapelan wojewódzki

kapelanwojewodzki_m

Zarząd Główny ZOSP RP:

członek zarządu

zczlonekzarzadu_m
członek prezydium zarządu

zczlonekprezydiumzarzadu_m

wiceprezes zarządu

zwiceprezeszarzadu_m

prezes zarządu

zprezeszarzadu_m

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP:

członek komisji rewizyjnej

zczlonekkomisjirewizyjnej_m

wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej

zwiceprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

przewodniczący komisji rewizyjnej

zprzewodniczacykomisjirewizyjnej_m

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP:

członek sądu honorowego

zczloneksaduhonorowego_m

wiceprzewodniczący sądu honorowego

zwiceprzewodniczacysaduhonorowego_m

przewodniczący sądu honorowego

zprzewodniczacysaduhonorowego_m

Pozostałe funkcje ZOSP RP:

kapelan krajowy

kapelankrajowy_m

Archiwum