Dystynkcje PSP

Korpus szeregowych:

strażak

strazak_m

 

 

starszy strażak

starszystrazak_m

Korpus podoficerów:

sekcyjny

sekcyjny

starszy sekcyjny

starszysekcyjny_m

młodszy ogniomistrz

mlodszyogniomistrz_m

ogniomistrz

ogniomistrz_m

starszy ogniomistrz

starszyogniomistrz_m

młodszy aspirant

mlodszyaspirant_m

aspirant


starszy aspirant

starszyaspirant_m

aspirant sztabowy

aspirantsztabowy_m

Korpus oficerów:
młodszy kapitan

ml_kapitan_m

kapitan

kapitan_m

starszy kapitan

stkapitan_m

młodszy brygadier

ml_brygadier_m
brygadier

brygadier_m
starszy brygadier

st_brygadier_m
nadbrygadier

nadbrygadier_m
generał brygadier

gen_brygadier_m

Archiwum