OSP Mokre

Skład Zarządu:

  • Prezes – Ossowski Józef
  • Naczelnik – Grabiński Wiesław
  • Skarbnik – Chełmiński Krzysztof
  • Sekretarz – Smaruj Mirosław

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Kulpiński Antoni
  • Członek – Majka Eugeniusz
Opracowanie: Monika Leszczyńska/22.04.2010
Archiwum