OSP Zbytowo

Zarząd:
Zdzisław Dobrzeniecki  -    Prezes
Stanisław Kurczyński  -    Wiceprezes-Naczelnik
Bronisław Szmańda    -    Sekretarz
Zbigniew Malczewski   -    Skarbnik
Czesław Sadownik    -    Gospodarz
Jan Stefaniak      -    Członek

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Mroziński    -    Przewodniczący
Grzegorz Kołodziejczyk -    Sekretarz
Adam Bartkowiak     -    Członek

Delegaci:                Przedstawiciele:
Bronisław Szmańda            Zdzisław Dobrzeniecki
Zbigniew Malczewski           Stanisław Kurczyński
Czesław Sadownik
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu OSP Zbytowo:

Zdzisław Dobrzeniecki – Prezes

Piotr Śmigielski – Wiceprezes/Naczelnik

Bronisław Szmańda – Sekretarz

Zbigniew Malczewski – Skarbnik

Mariusz Rzetelny – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Adam Bartkowiak – Przewodniczący

Tadeusz Mroziński – Sekretarz

Grzegorz Kołodziejczyk – Członek

Przedstawiciel na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Zdzisław Dobrzeniecki

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Zdzisław Dobrzeniecki

Piotr Śmigielski

Archiwum