Poszukiwania osoby zaginionej w Nowej Wsi (gm. Jeziora Wielkie)

3 października 2017r. (piątek) ok. godz. 19:35 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał informację od Policji o zaginionej osobie w okolicach miejscowości Nowa Wieś (gm. Jeziora Wielkie). Działania poszukiwawcze zostały przerwane ok. godz. 02:00 dnia 04.11.2017r. i zostały wznowione rano 04.11.2017r.

W piątek do pomocy Policji dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a także zastępy OSP z terenu powiatu mogileńskiego i inowrocławskiego (w sumie 11 zastępów/64 strażaków). w sobotę zadysponowano zastęp GBA 2,5/16 i SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, zastęp z JRG Toruń z quadem, a także zastępy OSP z terenu powiatu mogileńskiego (11 zastępów/52 strażaków).

03.11.2017:
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano patrol Policji, który poinformował ratowników o zaginięciu osoby ( mężczyzna lat 82 ). Mężczyzna prawdopodobnie wyszedł ok. godz. 14:00.
Miejsce akcji zabezpieczono. Zastępy PSP i OSP wspólnie z Policją oraz innymi służbami współpracującymi wyznaczyły teren poszukiwań. Wyznaczone sektory leśne oraz teren przylegający do siedliska zaginionego, drogi utwardzone, drogi leśne, którymi uczęszczał poszukiwany mężczyzna przeszukano. Teren poszukiwań oświetlono oraz użyto kamery termowizyjnej. Dodatkowo Policja zadysponowała przewodnika z psem tropiącym. Policja przerwała poszukiwania przed godz. 2:00 i przełożyła je na godz. poranne. Osoby zaginionej nie odnaleziono. W poszukiwaniach brali udział również mieszkańcy wsi.
Zagrożenia i utrudnienia, w tym w dostępie lub dojeździe do miejsca zdarzenia: Rozległy obszar leśny poszukiwań i pora nocna.

04.11.2017:
Po przybyciu w rejon koncentracji (Komisariat Policji w Strzelnie) sił i środków z JOP oraz WOPR Kruszwica po odprawie z Policją przemieszczono wszystkie SIS w rejon poszukiwań – okolice Nowej Wsi.
Miejsce akcji zabezpieczono. Zastępy PSP i OSP wspólnie z Policją oraz innymi służbami współpracującymi wyznaczyły teren poszukiwań. Wyznaczone sektory leśne oraz teren przylegający do siedliska zaginionego, drogi utwardzone, drogi leśne, którymi uczęszczał poszukiwany mężczyzna. Podczas przeszukiwań jednego z sektorów zastęp JRG Mogilno odnalazł poszukiwaną osobę. Osoba znajdowała się w dobrym stanie psychofizycznym. Mężczyznę przekazano zadysponowanemu ZRM, który zabrał mężczyznę do szpitala w Strzelnie. W poszukiwaniach brali udział również mieszkańcy wsi.
Zagrożenia i utrudnienia, w tym w dostępie lub dojeździe do miejsca zdarzenia: rozległy obszar leśny poszukiwań.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, WOPR Kruszwica, specjalistyczny ambulans PCK z grupą ratowniczą z Bydgoszczy.

Działania zastępów trwały łącznie ok. 8 godz. Obszar objęty działaniami to łącznie ok. 60ha lasu.

Zdjęcia: JRG Mogilno, p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl)

Archiwum