Wyróżnienia dla funkcjonariuszy PSP Mogilno

W dniu dzisiejszym (03.11.2017r.) na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Komendanta Głównego PSP dla 2 funkcjonariuszy KP PSP w Mogilnie.

Na podstawie art. 95a ust. 1 oraz art. 95c ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1204, ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków (Dz. U. z 2014r. poz. 1439), za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody pieniężne dla strażaków realizujących zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany.

 

 

Nagrodzeni zostali niżej wymienieni strażacy:

kpt. Karol Jagodziński, asp. Mariusz Politowski

Zdjęcia: KP PSP Mogilno

Archiwum