Kampania „Czad i Ogień – Obudź Czujność” na terenie powiatu

28W piątek,  9 grudnia 2016r podczas spotkania Zarządu Gminnego ZOSP RP Jeziora Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie rozpoczęła kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność” na terenie powiatu mogileńskiego.

Kampania jest odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem, a jej głównym celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie występujących zagrożeń.

W spotkaniu tym uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych, prezesi, naczelnicy oraz strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeziora Wielkie.

Uczestnikom spotkania został przedstawiony szczegółowo cel akcji, scharakteryzowano zagrożenia występujące w trakcie sezonu grzewczego, z zaakcentowaniem tematyki „czadu”, a także zwrócono uwagę na prawidłową eksploatację urządzeń grzewczych i kominowych.

W trakcie spotkania Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie przekazał również informacje na temat dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych z dotacji celowej MSWiA.

Powyższe informacje zostały przekazane również podczas sesji Rady Gminy w Dąbrowie w dniu 15 grudnia 2016r przez oficera prasowego KP PSP w Mogilnie.

Następnie w czasie spotkania Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strzelnie w dniu 16 grudnia 2016r.

Ponadto w czasie spotkania Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie i spotkania zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Mogilnie w dniu 20 grudnia 2016r.

W dniu 21 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelnie przy okazji uroczystego apelu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie podziękował Patrykowi Kozickiemu z Siedlimowa –„Młodemu bohaterowi”. Korzystając z okazji Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie przedstawił informacje dotyczące kampanii „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność” uczestnikom spotkania.

Zorganizowane spotkania są jednym z elementów inicjujących szereg kolejnych działań w ramach kampanii „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność”, które zostaną przeprowadzone na terenie powiatu mogileńskiego w 2017 roku, m.in. prelekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgminazjalnych.

dsc04839

dsc04829

zdjecie-050

img_1130

img_1139

zdjecie-061